Duyurular

Müzik Kursu Kapsamında Modernize Metotlar – Çayyolu Ümitköy Ramel Piyano, Bateri, Gitar Eğitimleri

Ankara’da Çayyolu Bölgesi’nin ilk sanat kuruluşu olan “Ramel“, 1995 Yılında kurulmuştur ve sanatın Müzik, Dans, Resim, Tiyatro dallarında her yaştan sanatseverle Ümitköy’de faaliyet göstermiştir ve Ümitköy ile beraber Ankara’nın diğer bölgelerinde ve Modernize Metotlar kapsamında İstanbul’da psiko-pedagojik faktörlerin müzik için önemiyle ilgili yayın ve yayımlarla eğitim vermektedir.

2007 yılından itibarense Ülkemizde sanat alanında eğitim veren kişiler konusunda yaşanan büyük boşluğu doldurmak amacıyla bir ‘Kent Enstitüsü’ olarak çalışmaya başlamıştır ve ‘Eğitimciler’ yetiştirmiştir. Ramel bünyesinde eğitim verecek kişilerin lisans ve yüksek lisans düzeyindeki akademik dereceleriyle birlikte pedagojik formasyon sahibi eğitimciler haline gelmesi sağlanmıştır. Daha önemlisi sadece üniversitelerin sanat ile ilgili bölümlerinden mezun olup eğitimcilikle ilgisi olmayan kişilerin eğitim vermesinin Ülkemizde yarattığı sorunların çözümü için kişiler, kent enstitüsü bakış açısıyla psiko-pedagojik bazlı hizmet içi eğitimlere tabi tutulmuş ve bu yolla eğitim kalitesinin Modernize Metotlar kapsamında beklentilerin ötesine ulaşması sağlanmıştır. Tam zamanlı Psikolog ve Pedagoglarımızla Desteklenen Psiko-Pedagojik Temelli Eğitim Yöntemleri Modernize Metotlar’ın Ülke Çapına Yayılarak Daha Büyük Kitlelere Fayda Sağlaması En Önemli Toplumsal Görevlerimizdendir. 

Modernize Metotlar‘ın tanınmışlığı / bilinirliği en tabii haliyle üzerimize kurum olarak büyük sorumluluk yüklemektedir. Ankara’da Modernize Metotlar’ın sağladığı sonuçlarla zaman içerisinde ses getirmesi ve model alınması, yayılması, Ankara’da müzik eğitimi alanındaki yapılanmaya büyük etkisi ve katkısının işlevsel yönleri bizleri son derece mutlu etmiştir ve mutlu etmeye devam etmektedir. Zamanla Ülkemizde, özellikle Ankara’da alanında üne kavuşan, okul, kolej ve akademilerle yayılan, modern bir sanat eğitim akımı haline gelen, günümüzde genel bir problem olan, öğrencilerin uğraşlarından çabuk vazgeçmeleri durumunun önünde önemli bir çözüm olarak duran Modernize Metotlar‘ın ortaya çıkmasının en önemli amaçlarından biri bu eğitim yöntemlerini tüm Ülke çapına yaymaktır ve burada önemli olan işlevselliğe sahip yayılmadır. Bu nedenle yayılmanın model alınarak veya kurumsal olarak gerçekleşiyor olması elbette önem arz etmemektedir. Bir eğitim kurumunun amacı markalaşmak değil çözüm sunmak ve ortaya çıkarılan çözümden mümkün olan en fazla sayıda insanın faydalanması olmalıdır. Ancak Modernize Metotlar’ın üne kavuşmasıyla ve model alınmasıyla beraber eğitimin içinden olmayan özellikle müzik aleti satış dükkanı sahiplerinin oluşturduğu bazı yerlerce, metotlar, anlaşılmadan ve kavranmadan model alınmaya başlamıştır ve lansmanlarda kullandıkları bazı cümleler ne yazık ki Modernize Metotlar’la benzerlik algısı yaratmaktadır. Ancak işlevsel bazda ve içerikte Modernize Metotlar ile ilgisi bulunmamaktadır. Ülkemizde genellikle müzik aleti satış dükkanı sahiplerinin oluşturduğu veya bu kişilerin bir yan kulvar olarak gördükleri müzik kursları için oluşturduğu yerlerden bazıları bilimsel dayanaklardan uzak lansmanlar yapmaktadır.

Her firma adının sonuna, çeşitli prosedürlerle Türkçe / İngilizce dillerindeki okul, sanat veya akademi ibareleri eklenebiliyor olması bir takım isimlerin gölgesinde bilimsellikten uzak eğitim verilebileceği anlamı taşımamaktadır. Kaldı ki bu firmaların geçmişi eğitim alanında değildir. Öyle olsaydı dahi ki değildir bilimsellikten uzak olan bu tutum etik dışı oluşu sebebiyle yine mutlaka kınanmalıydı. Bilindiği üzere müzik aleti satmak ile müzik eğitimi vermek arasında çok önemli farklar mevcuttur. Hatta bu mevcudiyet iki husus arasında hiçbir bağlamda benzerlik kurulamayacak düzeydedir.

Benzer lansmanlar da içeren sözü edilen programların müzik aleti markaları isimleriyle sunulduğu ve bu programların tamamen müzik eğitimi almak isteyen kişilere, eğitimi kullanarak müzik aleti satmak amacıyla oluşturuldukları bilinmektedir. Müzik eğitimi, ürün satışı için ne yazık ki düşüncesizce ilgili markalarca uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu müzik aleti markalarının sonuna Türkçe / İngilizce dillerinde okul veya akademi uzantıları eklenmektedir ancak herhangi bir okul yapılanmasıyla ilgileri bulunmamaktadır. Zira bu markaların isimleri ilgili uzantılarla, aynı nedenle birkaç gün içerisinde müzik aleti satış taahhütü gibi basit ve düşük maliyetli prosedürlerle alınıp her kurum tarafından kullanılabilmektedir. Elbette ki eğitim alanında uzman olan bilinçli ve saygın kurumların sahipleri bu oluşumlardan uzak durmaktadırlar. Hayret vericidir ki küçük yaşta bire bir özel olarak gerçekleşmesi gereken eğitimler dahi bu enstrüman pazarlama sistemli eğitim programları bünyesinde grup olarak verilmektedir. Bilindiği üzere enstrüman eğitimi zihinsel-bedensel koordinasyon gerektiren ve kişisel özelliklerin aktif etki ettiği bir eğitimdir ve bu nedenle üniversitelerde yüksek lisans öğrencileri bile bu uygulama eğitimini bire bir özel ders olarak almaktadır. Yine hayret vericidir ki piyano eğitimlerinde grup halinde orglar kullanılmaktadır ve küçük yaş gruplarındaki bu öğrencilerin velilerinin, derste çocuklarına enstrümanı öğretmesinin istenmesi suretiyle bilimsellikten uzak ve çağ dışı davranılmaktadır. Hali hazırda elde edilmiş veriler göstermektedir ki ilgili müzik aleti markaları, markalarına ingilizce dilinde, eğitim bölümü için uzantılar eklemeye müzik aletlerini dolaylı pazarlama hedefinde başlamışlardır. Zaman içinde müzik aletlerinin ucuzlamasıyla beraber hiçbir okul yapılanmasıyla bağı bulunmayan bu uzantılar ilgili markalar için önemini yitirmiştir. Bu nedenle programlar ilk dönemlerindeki halinde kalmış, gelişememiştir. İlgili müzik aleti markalarınca bu uzantıların pazarlama etkisi bile önemsiz hale gelmiştir ve tabii olarak uzantılar, çok daha basit ve neredeyse bedelsiz prosedürlerle (Müzik Aleti Satış Taahhütüyle) dağıtılmaya başlamıştır. Sözü edilen nedenlerle çağın gerisinde kalan bu uzantıları kullanan bilinçsiz kurumlar, üstünkörü lansman arayışlarında yenilikçi, modern kurumların tanıtımlarından da esinlenmektedir. Ortaya çıkan içler acısı tabloda modern yöntemlerin ve çağ dışı uzantı programların açıklamaları aynı tanıtım paragraflarında geçmektedir ancak müzik eğitimine yeni başlayacak olan öğrenci adayları, alana henüz yeterince hakim olmadıkları için bu yanlışı farkedemeyebilmektedirler. Ulaşılan önemli veriler, öğrenci ve velilerin geri bildirimleri sayesinde beklenenden gelişkin bir platform doğrultusunda sağlanmıştır. 

Öğrencinin enstrüman ile gerçek anlamda iletişime geçmesi başka bir deyişle bağ kurabilmesi ancak enstrümanı icra edebildiği andan itibaren mümkündür. Aksi durumda enstrüman, öğrenci için bir objeden öteye geçememekte, zamanla ilk başta duyulan heyecan yitip gitmekte ve enstrüman öğrenci için geçerli bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle Modernize Metotlar kapsamında ilk etapta teorik bilgiler özetlenerek uygulamaya ağırlık verilmektedir. Bu şekilde öğrencinin enstrümanda belirli düzeylerde icralarda bulunmasını olabilecek en kısa sürede sağlayarak, öğrencinin enstrüman ile en kısa sürede iletişime geçmesi sağlanmaktadır. Bu yolla, eğitim süresi boyunca öğrencinin motivasyonu sürekli olarak, belli bir düzeyin üzerinde tutulmaktadır. Öğrenmeyi de öğreten bu yöntemle öğrenciler eğitimlerinin ilerleyen safhalarındaki zorlu konulara ve yoğun teorik eğitim dönemlerine önceden hazırlıklı bulunmaktadır. Modernize Metotlar, günümüzde genel bir problem olan, öğrencilerin uğraşlarından çabuk vazgeçmeleri sorununa önemli bir çözüm sağlamaktadır. Bu bağlamda enstrüman eğitiminin ilk safhalarında teorik bilgilerin özetlenmesi ve enstrüman eğitiminin sevilen, çabuk sonuç veren hale getirilmesi, enstrüman eğitim metotlarının bilimsel yönlerinden uzaklaşmayı değil aksine bilimsel yönlerinin daha derin ve detaylı incelenmesini gerektirmektedir. İzlenen kurs programı Modernize Metotlar sayesinde, enstrüman öğrencinin hayatında kalıcı hale getirilmektedir. Ancak uzantılar kullanan ilgili kurumlardan bazıları öğrencilere daha ilk gün parça çalabileceklerini dahi vaad edecek kadar konuyu gerçeğin dışına taşımakta ve bu gerçek dışılığı uzantı isimlerin gölgesinde lanse etmektedirler. Öğrencilere daha ilk gün parça çalabileceklerini dahi vaad edecek kadar bilimsellikten uzak lansmanlar kullanan, sanatla ve eğitimle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu kurumlar Ankara’daki müzik öğrencilerinin yüksek bilgi ve muhakeme süzgecine takılmaya başlamışlardır. Sevindiricidir ki bu uzantıları kullanarak öğrencilere sunma gafletinde olan kurum sayısı Ülkemizde oldukça az sayıdadır. Konuyla ilgili örnek görmek için, sitemizdeki diğer sayfaları ziyaret edebilir veya gitar kursunu baz alarak bilgi edinebileceğiniz örnek sayfamızın linkini bu sayfanın en sonunda bulabilirsiniz.

Eğitimi dahi bir tüketim olarak gören çeşitli kişilerin yanlış tutumlarının Modernize Metotlar’ın değerine sirayet etmemesi adına, toplumsal sorumluluklarımızı başta Çayyolu bölgesi sakinleri olmak üzere Ülkemizdeki tüm sanatseverler için her zaman olduğu gibi yerine getirmek adına ve eğitim gibi hassas bir alandaki önemli öğelerin bu gibi yollarla yıpratılmasından duyduğumuz endişe nedeniyle öğrenci ve velilere tavsiyemiz kurslara başlarken eğitim başlıkları yerine başlıkların içeriklerini sorgulamalarıdır. Bu yolla işlevsel anlamda Modernize Metotlar’a denkliği bulunan veya benzeyen eğitim metotlarının uygulanıp uygulanmadığını tespit edebileceklerdir.

Sanatseverlere önemle duyurulur.

Tam Zamanlı Psikolog ve Pedagoglarla Desteklenen Psiko-Pedagojik Temelli Eğitim Yöntemleri Modernize Metotlar’ın içerisinde piyano, bateri, yan flüt, şan (ses), gitar kursu eğitim programları bulunmaktadır.

Diğer yandan, Master Class eğitimleri, bünyemizde uzman düzeyine yaklaşan öğrencilerimize veya uzman düzeyindeki öğrencilerimize sağladığımız eğitimlerimizi tanımlamaktadır. Bu süreç, Dünya’nın alanında en kapsamlı programları sentezlenerek takip edilmektedir. Bünyemizde bu programlar sadece Master Class seviyesindeki ileri düzey öğrenciler için kullanılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı kaynaklı programlar Psikoloji / Motivasyon merkezliyse bazı noktalarda Ülkemiz için geçerliliğini ve değerini kaybedebilmektedir. Bu nedenle başlangıç ve orta düzeydeki öğrencilerimize kesinlikle bu programlar uygulanmamaktadır.

Bu noktada üzerinde dikkatle durulması gereken husus şudur ki yurt dışından alınarak, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan Ülkemizde de uygulanan programlar, genellikle lisans-yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerde kullanılan programlardır. Başka ülkelerde, Psikoloji / Motivasyon merkez alınmadan hazırlanmış programlar ülkemizde de bu gruptaki öğrencilere rahatlıkla hiçbir değişikliğe tabi tutulmaksızın uygulanabilirler. Master Class olarak tanımlanan bu eğitimler bünyemizde sadece Profesör Dr. ve Doçent düzeyindeki eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

Enstrüman Alımı / Seçimi Konusunda Danışmanlık ve Takip Edilen Basamaklar

Ankara’da müzik aleti mağazalarının hemen hemen hiçbiri satış/pazarlama alanında oldukları için akademik alt yapıya sahip değildir veya genellikle sattıkları enstrümanların icracıları bünyelerinde bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki satın alacağınız enstrümanı eğer çalmayı bilmiyorsanız bu gibi mağazalardan yanıltıcı yönlendirmeler ile hatalı ya da yanlış enstrüman alma ihtimaliniz çok yüksektir. Örneğin aynı gün aynı saatte aynı fabrikadan çıkan iki gitar arasında bile farklar bulunabilmektedir. Özellikle Ankara’daki müzik aleti dükkanlarından AVM’ler içine konuşlanmış olanlarının hatalı enstrümanları müziğe yeni başlayanlara çok sık sattıkları bilinmektedir. Bu ihtimali sıfıra indirmeniz ancak enstrümanınızı uzmanlar danışmanlığında almanızla mümkündür. Yanlış enstrüman almamaları için üyelerimize enstrümanlar direkt ithalat fiyatı üzerinden (toptan fiyat) yaklaşık %50 indirimli olarak sağlanmaktadır.

“Modernize Metotlar” ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilir,

Erken yaşta müzik eğitimi ile ilgili bilgi almak için sayfayı okumaya devam edebilirsiniz.

ERKEN YAŞTA MÜZİK EĞİTİMİ

Bateri, küçük yaş grupları için de piyano ile beraber eğitimi ilk sırada önerilen bir enstrümandır. Temel bir enstrüman oluşu nedeniyle, ritim duygusunun, koordinasyonun gelişmesine büyük katkı sağlayan bateri, erken sonuç vermesiyle küçük yaş gruplarını müzik ile tanıştırmak için son derece elverişli bir enstrümandır. Piyano ile müzik kurslarına başlaması erken olarak değerlendirilmiş öğrencilere Carl Orff Yöntemi sentezli bateri/perküsyon programları önerilmektedir. Bu program, dönemsel olarak renklerin öğretme teknikleri içerisinde kullanıldığı piyano eğitimlerini de bünyesinde barındırmaktadır.

Carl Orff Yöntemi’nin içeresinde ağırlıklı haliyle perküsyon öğeleri bulunmaktadır. Bu nedenle Orff Yöntemi ile eş zamanlı olarak sürdürülen perküsyon ve bateri dersi, bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki öğrenciye büyük fayda sağlamaktadır. Boyutları küçültülerek ölçeklendirilmiş akustik baterilerle ve dijital baterilerle sağlıklı bir erken müzik eğitimi dönemi sağlanabilmektedir. Pedagojik yönden değerlendirildiğinde, bu enstrümanın seçilmesiyle, çabuk sonuç veren bir enstrüman olması sayesinde, bateri kursu alan küçük yaş grubu öğrencilerinin müzik eğitiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Müziğe eğitimine başlama yaşı küçük olarak düşünülen öğrenciler için bu eğitimler eşsiz bir fırsattır. Ayrıca bateri eğitiminin ilk safhalarında dijital bateri (davul) kullanılması bu yaş grubu öğrencileri üzerinde dijital baterinin çeşitli ekstra özellikleri sayesinde pozitif sonuçlara büyük katkı sağlamaktadır. Bateri dersi içerisinde küçük yaş gruplarına verilen eğitimlerde karşılaşılan genel problemlere pratik çözümler oluşturan dijital davullar ile öğrencinin dikkatinin enstrümana yoğunlaştırması kolaylıkla sağlanabilmektedir. Zaman zaman oluşabilecek konsantrasyon eksikliklerinde, bateri eğitimcisi, yine dijital bateri üzerindeki eğlenceli ekstra fonksiyonlarla öğrencinin dikkatini toplamasını sağlayabilmektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde eğitimin ilk safhasında öğrencilerin yaş gruplarına ve karakteristik özelliklerine göre enstrüman seçimi büyük önem arz etmektedir.

Çocukların erken yaşta müzik eğitimi almasının önemini anlatan bilimsel dayanaklardan bazılarını okumak için buraya tıklayınız.

Modernize Metotlar ile Çayyolu / Ümitköy’de Piyano, Keman, Bateri, Yan Flüt, Şan (Ses), Gitar Kursu Eğitim Programları

ANADOLU GAZETESİ’nden KURUMUMUZA ONUR ÖDÜLÜ
Sanata verdiğimiz destek, gösterilen başarı nedeniyle teşekkürlerini sunan Anadolu Gazetesi tarafından 17. Onur Ödülü ile sanatı kalkındırma adına büyük bir adım atılmıştır. Anadolu Gazetesi’ne bizler de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ülkemizde sanatı yaşatabilmek adına nice uzun yıllar geçirmek dileğiyle…

Sanat okulumuz her geçen yıl bünyesine eklenen projelerin tesirinde yenilikçi yaklaşımlarla eğitimde fark yaratma geleneğini sürdürüyor.

Çağlar boyunca kendini gösteren okulların kendi geleneğine göre şekillendirdiği kriterler göz önünde bulundurulduğunda “Ramel”, sahip olduğu belirlenmiş kriterlerle alanına ışık olmaya devam etmektedir.

Ücretsiz yetenek analizleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bu sayfanın devamını okumanız önerilir.

 

ÜCRETSİZ FİZİKSEL YETERLİLİK YETENEK ANALİZİ

Çankaya Cinnah Caddesi, Çayyolu ve Kızılay şubelerimizde müzik kursları verilmektedir. Ancak ücretsiz analizler Çayyolu Ümitköy Merkez Binasında uygulanmaktadır. Analiz randevularını merkez adresimizden almanız gerekmektedir. Uygulanan bu analizler enstrüman kursu almadan önce çalmayı arzu ettiğiniz enstrümana yeterliliğinizin olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Analizlere katılmak için hiçbir ön koşul bulunmamaktadır. Analizler her yaştan sanatsevere açıktır. Analizlerin içeriğinde katılımcının ezgisel belleği, koordinasyon seviyesi, ses algısı, ritim duygusu, kulağı, çalacağı enstrümana göre parmaklarının yapısı, gücü ( Nefesli bir enstrüman çalınacak ise ağız diş yapısı ) gibi bir çok kriter incelenmekte, elde edilen verilere göre öğrencinin enstrüman eğitimi alıp almaması konusunda karara ulaşılmaktadır. ( Enstrüman eğitimi alma amacınıza göre analizler farklılık göstermektedir. Hobi amaçlı eğitim kurs alacak öğrenci adaylarımız ile profesyonel düzeyde düşünen veya konservatuvara girmeyi amaçlayan öğrenci adaylarımıza farklı analizler uygulanmaktadır.)

Analizlerden ulaşılan veriler doğrultusunda:

1- Eğitimini almak istediğiniz enstrüman için yeterli olup olmadığınıza

2- Yeteneğiniz ile ilgili genel bir fikire

3- Hangi enstrümana daha yetenekli olduğunuz ile ilgili genel bir fikire

ulaşılabilmektedir.

Bu analizlerle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur ki analizler sadece yeterlilik saptaması yapmaktadır. Analizler sonucunda yeteneğinizin tam kapasitesinin kavranması bilimsel olarak mümkün değildir.

Analizlerimiz randevu aldığınız takdirde tamamen ücretsiz olup hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Enstrümana yeterli görülmeniz durumunda kayıt olmak zorunda değilsiniz. Analizler çok vaktinizi almazlar ancak bazı özel durumlarda 20 dakikaya kadar uzayabilmektedirler. ( İkiden fazla enstrüman için yapılan analizler çok daha uzun sürmektedir. Konuyla ilgili bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.)

Analizlerin Diğer Amaç ve Faydaları

Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerimiz sayesinde çalmayı hedeflediğiniz enstrümana yeterliliğinizin olmadığı saptandığında vaktinizi boşa harcama ihtimaliniz sıfıra indirilmiş oluyor başka bir enstrümana yeterliliğiniz varsa bu enstrümanın kursuna yönlendiriliyorsunuz.

Bazı istisnadi durumlarda öğrenci adaylarımız, karar verdikleri enstrüman dışında daha yetenekli görüldükleri enstrümanlara yönlendirilmektedir. Ancak bu demek değildir ki daha yetenekli olduğunuz enstrümanın eğitimini alma zorunluluğundasınız. Zira herhangi bir enstrümana yeterli görülen kişi yüksek ihtimalle çoğu enstrüman eğitimini almaya yeterlidir. ( Hobi amaçlı olduğu sürece )

Eğer öğrenci adayımızın ilerleyen dönemlerde konservatuvara girme ihtimali mevcutsa hangi enstrümanı seçtiği hayati önem taşımaktadır ve analizlerimiz bu yönde büyük önem arz etmektedir.

Kurucu Kadromuz Üniversitesidir.

Türkiye’de Müzik Eğitimi Alanında YENİ ÇAĞ

Türkiye’de Psiko-Pedagojik faktörler gitar ve diğer birçok enstrüman eğitimine Ramel’in Ar-Ge departmanının çalışmalarıyla ilk defa girmiştir.

Ar-Ge Departmanı, 2007 Yılında Modernize Metotlar Derneği Başkanı Mehmet Güngör’ün önderliğinde müzik alanında çalışan bir araştırma merkezi haline geldi. Bu merkez ile son Türkiye, sadece geleneksel müzik eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir Ülke değil.

Modernize Metotlar Derneği
Modernize edilmiş metotlar ile başta özel müzik eğitimi olmak üzere eğitimi geliştirmeyi hedeflemiş dernektir.

“Eğitimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Dahi Yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk

Yenilikçi, Gelişmeye Odaklı Öğretim Yöntemleri:

Sıradan eğitim sistemlerinin düşük başarı oranını fark ettiğimizde, önce sanat tarihinde insanların sanata eğilim şekillerini değerlendirdik. Müzik tarihinde iz bırakmış hareketleri inceledik ve yerleşik düşüncelerden sıyrılarak yenilikçi eğitim programları oluşturmak amacıyla güncel, uluslararası gelişmeleri takip etmeye başlamamız “Modernize Metotlar”ın yaratılmasına vesile oldu.

Ramel’in, öğrencilerin müzik eğitimi almasının önemine bilimsel dayanaklar kaynaklı inancının sonucunda yüksek başarı oranına ulaşmak hedefinde Modernize Metotlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin enstrüman eğitimi almasının önemini anlatan bilimsel dayanaklardan bazılarını okumak için buraya tıklayınız.

MODERNİZE METOTLAR’da SÜREÇ BİLGİSİ ÖRNEĞİ İÇİN Buraya Tıklayınız.

 

Gençlerin, Türkiye’de cumhuriyetin ilânı günü, ona en acımasızca hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla sanmayınız. Tam tersine, Türkiye’nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek düşünüş biçimlerini çözümleme ve belirlemede hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Mustafa Kemal Atatürk

egitimyoneticisiMüzik Kursu Kapsamında Modernize Metotlar – Çayyolu Ümitköy Ramel Piyano, Bateri, Gitar Eğitimleri