Guitar Academy

gitar-akademisi-ankara

Teori ağırlıklı gitar eğitim programıdır. Daha Önceden gitar çalmayı bilen veya Hızlı Gitar Metodu’nu bitirmiş öğrenciler gereken seviyeye ulaştıklarında 3 kurdan oluşan akademiye girmeye hak kazanırlar. Sadece seviye tespiti ile öğrenci kabul eden GUITAR ACADEMY devam ediyor.

ALAN SEÇİMİ

(Master Class)

Metodu bitirmiş öğrenciler alan seçimi yaparlar. Guitar Academy ile eş zamanlı olarak işlenmek üzere öğrenci yatkın olduğu alanı eğitimcilerin yönlendirmelerini ve kişisel fikrini ( kişinin kendi isteği ) sentezleyerek belirler. Alan dersleri dahilinde, Blues, Jazz, Flamenko, Klasik Müzik, Rock, Metal gibi başlıklardan biri seçilmekte ve öğrencinin seçilen başlıkta uzmanlaşması sağlanmaktadır. Alan dersleri başlangıçta Hızlı Gitar Metodu’nda öğrenilmiş başlıklar kullanılarak işlenmekte, öğrenci Guitar Academy’de gelişme kaydettikçe, Akademi’de öğrenilmiş başlıklar üzerinden devam etmektedir. Alan Dersleri, Akademi’de öğrenilenlerin uygulandığı bir eğitim platformuna sahiptir. Özetle, akademide işlenen konulara paralel olarak alan derslerinin işleyişi farklılaşmaktadır.

ÖZETLE GUITAR ACADEMY ve ALAN SEÇİMİ

Avrupa’da ve ABD’de benzerleri uygulanan Modernize Metotlar Türk öğrencilerinin kültür ve karakterine uygun olarak tasarlanmıştır. Gitar eğitimine Hızlı Gitar Metodu veya Pratik Metot ile başlamış öğrencilerimiz, metotların bitiminde Ar-Ge Departmanımızca geliştirilen ve toplam 3 kurdan oluşan “GUITAR ACADEMY” isimli eğitim programımıza alınmaktadırlar ( isteğe bağlı olarak). Bu program tamamlandıktan sonra alan seçimi yapılmaktadır. ( Alan Başlıkları: Flamenko, Jazz, Blues, Rock, Klasik Müzik vb.) Teorik bilgiyi en yoğun haliyle içeren ‘Guitar Academy’ye katılmadan da alan seçimine geçilebilmektedir. (Bütün alan başlıkları için geçerli değildir.) Yine öğrencimizin kişisel istekleri ve öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, GUITAR ACADEMY’nin herhangi bir kurunu bitirmiş öğrencimiz, alan seçimine geçebilir. (Örneğin; 1. kur başlarken alan seçimi yapılabildiği gibi, 3. kur bitiminde alan seçimine başlamak da tercih edilebilir.) Kişilerin müzik eğitimleri konusundaki amaçları tabii olarak farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklara uyum sağlamak hedefiyle hareket eden kurumumuz öğrencilerimizin eğitimleri ile ilgili mutluluğunu her şeyin üstünde tutmaktadır. Alan seçimiyle beraber öğrencilerimiz sevdikleri tarz üzerinde uzmanlaşmaya başlayacaklardır. Bu süreç öncesinde ‘GUITAR ACADEMY’ye katılmak kurumumuzca tavsiye edilendir. Tüm öğrencilerimizin amaçlarındaki farklılıkla beraber en sağlıklı uzmanlık eğitimi akademideki 3 kurunda bitirilmesiyle gerçekleşmektedir.

Ankara’da Kızılay ve Çayyolu Ümitköy’deki gitar kursu programlarımız Modernize Metotlar kapsamında verilmektedir.

GİTAR EĞİTİMİNDE MODERNİZE METOTLAR

20 YILLIK TECRÜBEMİZLE

KLASİK Gitar – AKUSTİK Gitar – ELEKTRO GİTAR DERSLERİ

BİRE BİR ÖZEL EĞİTİMLER

HIZLI GİTAR METODU ile gitar çalmayı öğrenmek isteyen sanatseverler repertuarlarını oluşturmak için aylarca yıllarca beklemek zorunda kalmıyorlar.  Bünyemizde yeni öğrenme teknikleriyle çok kısa sürelerde gitar çalmak mümkün.

Türkiye’de psikolojik ve pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ilk ve tek metot olan ve uygulanmaya başlanan tarihten itibaren büyük yankı uyandıran “Hızlı Gitar Metodu”, Modernize Metotlar kapsamında Süre ve Öğretim GARANTİLİDİR.

“Eğitimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Dahi Yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk

Dünya’da birçok ülkede yaygın olarak benzerleri uygulanan HIZLI GİTAR METODU kullanılarak modern öğretim teknikleriyle alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve haftada 2 saat bire bir özel ders alan gitar öğrencileri MAKSİMUM 5 ayda kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir.

Ankara Gitar Kursu

Hızlı Gitar Metodu devamında teori ağırlıklı program olan Guitar Academy’ye başlanır ve uzmanlaşma süreci olan alan dersleri ile öğrencinin yatkın olduğu veya ilgi duyduğu alanın ileri düzey detayları işlenir.

Öğrenmeyi de Öğreten Eğitim Modeli

Gitar öğrencilerinin beklenenden çok daha kısa zamanda eserler icra eder düzeye geleceği basit koşullar sağlandığı takdirde garanti edilmektedir.

Gitar icracısı olarak uzmanlaşmak tabii olarak belirtilen süreçlerde mümkün değildir ancak bünyemizde uygulanan modern öğretim sistemi ile alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve birkaç ay gibi kısa bir sürede gitar öğrencileri kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir. 

Metodun devamında teori ağırlıklı eğitim için Guitar Academy’e, sonrasında veya eş zamanlı olarak master class dersleri ile uzmanlaşma kararı verildiği takdirde alan seçimi yaparak alan derslerine devam edilmektedir.

“Pratik Metot”, Hızlı Gitar Metodu’nun 11 Yaş ve Altı İçin Geliştirilmiş Halidir.

17.Onur Ödülü Sahibiyle Eğitimde Fark Yaratan Bakış Açısı

    Çayyolu Müzik Kursu

gitar-akademisi-ankara

Çayyolu Gitar Dersi

Gitar öğrencilerimizden belli bir süre kursa devam etmiş olanlar düzenlediğimiz konserlerde mutlaka sahne almaktadırlar. Geçmişteki öğrencilerimizden birçoğu nitelikli gruplarda gitar çalmaya devam etmektedir.

 

*Gitar Kursu Almaya Başlamadan Önce Ücretsiz Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerine Katılmanız Önerilir. Analizlerin Kayıt Anlamında Hiçbir Bağlayıcılığı Yoktur. Randevu Aldığınız Takdirde Ankara Çayyolu Ümitköy’de Ücretsiz Olarak Katılabilirsiniz.

ÜMİTKÖY ÇAYYOLU’ndayız

 Bize Ulaşabileceğiniz

TEL NO: 

0(312) 235 2357

SES Yıldız logo

Gitar Kurslarında Modernize Metotlar kapsamında bulunan Hızlı Gitar Metodu ile enstrüman eğitimine başlamak büyük önem arz etmektedir. Öğrencinin gitar ile gerçek anlamda iletişime geçmesi başka bir deyişle bağ kurabilmesi ancak enstrümanı icra edebildiği andan itibaren mümkündür. Aksi durumda gitar, öğrenci için bir objeden öteye geçememekte, zamanla ilk başta duyulan heyecan yitip gitmekte ve gitar geçerli bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle gitar kursu kapsamında ilk etapta teorik bilgileri özetleyerek uygulamaya ağırlık verilen Hızlı Gitar Metodu ile öğrencinin enstrüman ile en kısa sürede iletişime geçmesi sağlanmakta, bu yolla, eğitim süresi boyunca öğrencinin motivasyonu sürekli olarak, belli bir düzeyin üzerinde tutulmaktadır. İzlenen kurs programı Hızlı Gitar Metodu’nun sayesinde, enstrüman öğrencinin hayatında kalıcı hale getirilmektedir. Metot bitiminde öğrenci gitardaki ana başlıkları kullanarak belli düzeyde bir repertuar oluşturmuş, genel anlamda enstrümanı idrak etmiş pozisyona gelir ve eğitimin devamında ihtiyacı olan tüm bilgileri fark etmiştir. Bu bilgilerin eğitimindeki fonksiyonunu, hangi çalışmaları neden yapması gerektiğini kavramıştır. Bu yolla doğan motivasyon sayesinde gitar eğitiminde karşılaşabileceği zorlu ünitelere önceden hazırlıklıdır. Zaman içerisinde Ülkemizde, özellikle Ankara’da alanında üne kavuşan, okul, kolej ve akademilerle yayılan, modern bir sanat eğitim akımı haline gelen Modernize Metotlar‘ın ve günümüzde genel bir problem olan, öğrencilerin uğraşlarından çabuk vazgeçmeleri durumunun önünde önemli bir çözüm olarak duran Hızlı Gitar Metodu‘nun ortaya çıkmasının en önemli amaçlarından biri bu eğitim yöntemlerini tüm Ülke çapına yaymaktır ve burada önemli olan işlevselliğe sahip yayılmadır. Bu nedenle yayılmanın model alınarak veya kurumsal olarak gerçekleşiyor olması önem arz etmemektedir. Bir eğitim kurumunun amacı markalaşmak değil çözüm sunmak ve ortaya çıkarılan çözümden mümkün olan en fazla sayıda insanın faydalanması olmalıdır. Bu bağlamda enstrüman eğitiminin ilk safhalarında teorik bilgilerin özetlenmesi ve enstrüman eğitiminin sevilen, çabuk sonuç veren hale getirilmesi, gitar eğitim metotlarının bilimsel yönlerinden uzaklaşmayı değil aksine bilimsel yönlerinin daha derin ve detaylı incelenmesini gerektirmektedir.

Modernize Metotlar logo

Gitar kursu başlangıcında, Modernize Metotlar ve kapsamında bulunan Hızlı Gitar Metodu uygulandığında, öğrenciye gitar eğitimini veren okul tarafından eğitim süresince revize edilen alt başlıklarda, daha fazla kriterin göz önünde bulundurulması zorunluluğu doğmaktadır. Örneğin gitar kursu başlangıcında derste mutlak suretle ilk olarak “parmak alıştırmaları” işlenmelidir ve parmak egzersizleri en az 3 hafta sürdürülmelidir. İlk dersin akabindeki haftalarda bu alıştırmalar genelde öğrencilere “sıkıcı” gelmektedir. Öğrenciye enstrümanı sevdirerek eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş Modernize Metotlar kapsamında sıkıcı olmasına rağmen parmak egzersizlerinden asla feragat edilemez. Çünkü bu alıştırma süreci bilimsel olarak çok büyük bir misyona sahiptir. Bu alıştırmalar, ne kadar uzun sürer ve öğrenci tarafından ders dışındaki çalışmalarda ne kadar uzun süre etüt edilirse, öğrenci metodun ilerleyen konularında o kadar rahat ve hızlı ilerler. Sevindiricidir ki öğrenciler gitar çalmaya, gitar eğitimi almaya karar verdiklerinde ekstra bir motivasyona sahiptirler. Başlangıç aşamasındaki bu ekstra motivasyon sayesinde “sıkıcı” olarak tanımlanan parmak alıştırmalarına ilerleyen birkaç hafta sabır gösterebilmektedirler ve bu sayede egzersizlerin verimli şekilde tamamlanmasından sonra başlanılan konularda daha rahat, kolay ilerleyebilmektedirler. Diğer taraftan Modernize Metotlar, enstrüman öğretirken motivasyonu üst düzeyde tutma ve sevdirerek gitar çaldırma sözünü yine aynı sayede yerine getirebilmektedir. Bu noktada üzerinde dikkatle durulması gereken husus şudur ki Modernize Metotlar‘ın tanınmışlığı / bilinirliği üzerimize büyük sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde genellikle müzik aleti satış dükkanı sahipleri veya bu kişilerin yan kulvar olarak gördükleri müzik kursları için oluşturduğu yerler, scooter, motosiklet, çamaşır makinesi, müzik aleti üreten çeşitli firmalarınisimlerinin bilinirliklerini kullanarak bilimsel dayanaklardan uzak lansmanlar yapmaktadır. Tanınmış her firma adının sonuna, çeşitli prosedürlerle okul, sanat veya akademi eklenebiliyor olması bilinirliğin gölgesinde bilimsellikten uzak eğitim verilebileceği anlamı taşımamaktadır. Kaldı ki bu bilinirlik müzik eğitimi alanında değildir. Öyle olsaydı dahi bilimsellikten uzak olan bu tutum etik dışı oluşuyla yine üzerine basarak kınanmalıydı. Bilindiği üzere müzik aleti satmak ile müzik eğitimi vermek arasında çok önemli farklar mevcuttur. Hatta bu mevcudiyet iki husus arasında hiçbir bağlamda benzerlik kurulamayacak düzeydedir. Ankara’da Modernize Metotlar’ın sağladığı sonuçlarla zaman içerisinde ses getirmesi ve model alınması, yayılması, Ankara’da müzik eğitimi alanındaki yapılanmaya büyük etkisi ve katkısının işlevsel yönleri bizleri son derece mutlu etmiştir ve mutlu etmeye devam etmektedir. Ancak Modernize Metotlar’ın üne kavuşmasıyla ve model alınmasıyla beraber eğitimin içinden olmayan özellikle müzik aleti satış dükkanı sahiplerinin oluşturduğu yerlerce metotlar anlaşılmadan,kavranmadan model alınmaya başlamıştır ve lansmanlarda kullandıkları bazı cümleler Modernize Metotlar’la benzerlik algısı yaratmaktadır. Ancak işlevsel  bazda ve içerikte Modernize Metotlar ile ilgisi bulunmamaktadır. Eğitimi dahi bir tüketim olarak gören çeşitli kişilerin yanlış tutumlarının Modernize Metotlar’ın değerine sirayet etmemesi adına, toplumsal sorumluluklarımızı her zaman olduğu gibi yerine getirmek adına ve eğitim gibi hassas bir alandaki önemli öğelerin bu gibi yollarla yıpratılmasından duyduğumuz endişe nedeniyle öğrenci ve velilere tavsiyemiz kurslara başlarken eğitim başlıkları yerine başlıkların içeriklerini sorgulamalarıdır. Bu yolla işlevsel anlamda Modernize Metotlar’a denkliği bulunan veya benzeyen eğitim metotlarının uygulanıp uygulanmadığını tespit edebileceklerdir.

Modernize Metotlar logo

GİTAR EĞİTİMİNDE MODERNİZE METOTLAR
“HIZLI GİTAR METODU”

GİTAR EĞİTİMİNDEKİ
ÇAĞDAŞ ANLAYIŞLA
Öğrencilerimiz 1 ayın sonunda şarkı çalışmaya başlıyor,
5 ayda ana başlıkları kullanarak kendi repertuarlarını oluşturacak
düzeye geliyorlar. Süreç GARANTİ EDİLMEKTEDİR.

ROCK METOT>> Rock müzik baz alınmıştır.

ELEKTRO GİTAR ÖNCESİ HIZLI METOT>> Eğer eğitiminize elektro gitara geçmeden önce klasik gitar çalarak başlamak istiyorsanız bu süreci en kısa ve en sağlıklı şekilde geçirmenizi sağlar.Metodun içindeki başlıklar seçilirken elektro gitarla ortak tekniklerin çoğunlukta olmasına ekstra özen gösterilmiştir.(Eğitiminize direkt olarak elektro gitarla da başlayabilirsiniz.)

YANLIŞ: “Gitar öğrenmeye elektro gitardan başlanmaz, önce klasik gitardan başlamalısın.” işte bu yaygın kanı sanılanın aksine doğru değildir. Bu kanının oluşmasının en önemli sebebi müzik aleti satış firmalarındaki alanında uzman olmayan personelin yanlış bilgilendirmeleridir. Ancak burada üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus şudur ki klasik gitar ile gitar kursuna başlamak bir tercihtir çünkü bazı özel durumlarda klasik gitar ile başlamak daha mantıklı olacaktır.

KLASİK GİTAR METODU>>
Genel olarak tüm müzik kurslarında kullanılan bilindik yöntemdir.

Hızlı Gitar Metodu ve benzeri modern metotlar, gitar eğitimine sıfırdan başlayan öğrencilerin yanı sıra daha önce gitar eğitimi almış ancak yaygın sebeplerden ötürü gitara devam etmekten vazgeçmiş binlerce öğrenciyi de başarıya ulaştırmıştır.

KÜÇÜK YAŞ GRUPLARI
“PRATİK METOT”

Gitar Kursu

Gitar Kursu

HIZLI GİTAR METODU’NUN 11 YAŞ ve ALTI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ HALİDİR.

SADECE KÜÇÜK YAŞ GRUPLARI BAZ ALINARAK GELİŞTİRİLMİŞ METOT İLE ÇOCUKLARIMIZ SIKILMADAN GİTAR ÇALMAYI ÖĞRENİYOR. TÜRKİYE’DE PEDAGOJİK FAKTÖRLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HAZIRLANMIŞ TEK GİTAR EĞİTİM METODU OLMA ÖZELLİĞİNDEKİ “PRATİK METOT” PARÇADAN BÜTÜNE GİTME FORMÜLÜNDEN HAREKETLE GİTARI ÇOCUKLARIMIZA SEVDİRİYOR.

Tüm Metotlar Öğretim Garantilidir.

Gitar eğitiminde psikolojik – pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış tek metot olma özelliğindeki çağdaş eğitimin izindeki “Hızlı Gitar Metodu” bugüne kadar gitara sıfırdan başlayan öğrencilerimizin yanı sıra daha önce gitar kurslarına katılmış ama yaygın sebeplerden ötürü vazgeçmiş birçok öğrenciyi de başarıya ulaştırmıştır. “Hızlı Gitar Metodu” profesyonel öğretmenler tarafından verilmiş derslerdeki öğrenci taleplerine, dönütlerine ve performanslarına göre gitar çalmayı en çağdaş metotla öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. İlgili tüm dökümanlar tarafımıza aittir. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

 *Ücretsiz Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerine Randevu Aldığınız Takdirde Ankara’da Çayyolu Ümitköy’de veya Kızılay’da Ücretsiz Olarak Katılabilirsiniz.

Gitar Eğitim Programı Özetle:

-Kayda Değer Bir Gitar İcracısı Haline Gelmenizi Sağlayan:

A) Modernize Metotlar: Hızlı Gitar Metodu – Pratik Metot

-Uzmanlaşma Süreci:

B) Guitar Academy: 1. Kur, 2. Kur, 3. Kur ( Teorik Ağırlıklı Eğitim )

C) Alan Seçimi: Jazz, Blues, Klasik Müzik, Rock, Flamenko.

ÖZEL DERSLERDE PROGRAMLAR KİŞİSEL İSTEĞE GÖRE DÜZENLENEBİLMEKTEDİR. “HIZLI GİTAR METODU” İÇİN HAFTADA 2 Saat İDEAL VE ÖNERİLENDİR ANCAK İSTEĞE GÖRE HAFTALIK DERS SAATİ ARTTIRILIP AZALTILABİLİR. Gitar Dersi sayısındaki DEĞİŞİM ‘SÜRE GARANTİSİNE’ YANSIMAKTADIR. ( Sadece Özel Dersler Süre Garantisini Kapsar, Grup Dersleri Öğretim Garantisi verirken, Özel Dersler Hem Süre Hem Öğretim Garantisi Verir.)

Ücretsiz Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerinin Kayıt Anlamında Hiçbir Bağlayıcılığı Yoktur. Randevu Aldığınız Takdirde Ankara Çayyolu Ümitköy’de veya Kızılay’da Ücretsiz Olarak Katılabilirsiniz.

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY’de ve KIZILAY’da

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz

 TEL NO:   

0312 235 2357

“EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT DAHİ YOKTUR.”

Mustafa Kemal Atatürk

Hızlı Gitar Metodu İçin Detay Bilgiler:

 5 Ayda Gitar Çalmak

Haftada 2 yerine bir saat bire bir özel ders alan öğrencilerin sözü edilen noktaya gelmeleri 6 ile 9 ay arasında sürmektedir.

Gitar icracısı olarak uzmanlaşmak tabii olarak belirtilen süreçlerde mümkün değildir ancak uygulanan öğretim sistemi ile alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve birkaç ay gibi kısa bir sürede katılımcılar kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir.

Aşağıdaki makaleyi okumadan önce “Modernize Metotlar” başlıklı makaleyi okumanız tavsiye edilir.

Öğretim olgusu ancak ve ancak öğrencinin kendisini güvenli ve rahat hissetmesi sağlandığında verimli olarak başlar. Bu ortamı sağlamak için gereken sorular öğrenciye yöneltilmeli ve sağlıklı cevapların alındığından emin olunmalıdır. Uygulanan yöntemler ve öğretilecek eserler öğrencinin becerilerini rahatça sergileyebilmesi amacından yola çıkılarak seçilir çünkü öğrenci kendini başarılı hissettiği sürece kaygılarını azaltır, rahatlar ve özgüvenini güçlendirir. Müzik kursu sürecinde mutlaka öğrenciler gerektiği zamanlarda övülmeli ve eleştirilmelidir. Olumsuz eleştiriler uygun bir dille, yapıcı şekilde dile getirilmelidir. Eğitmen eleştirilerin belli gerekçelere dayandığı gösterebildiği takdirde öğrenci bu eleştirilerin adil olduğuna inanır ve hatalarının üstesinden gelebilir, şevk kazanabilir. Aksi durumlar öğrenciyi enstrümandan soğutur, öğrenci kendini engellenmiş hisseder.

Öğrencinin ne öğrenmek istediğinin saptanması gibi konular kurs sürecinde en ciddi, en önemli unsurlardandır. Ülkemizdeki müzik kurslarında ne yazık ki ne tür şarkılar çalmak istediği hiçbir zaman sorulmamış öğrenci sayısı tahmin edilemeyecek kadar fazladır. Bu öğrencilerin hemen hemen hepsi yıllarca kursa devam ettikten sonra enstrüman çalma fikrinden kendilerini suçlu ilan ederek vazgeçmektedirler. Öğrencilerin bir kısmı kurum veya kurum eğitmeni tarafından kendilerine kurs başlangıcında bu konunun sorulması gerektiğini uzunca aylar sonra aldıkları eğitim, edindikleri birikim sayesinde fark etmeyi başarırlar ve bu parçaları ne zaman çalmaya başlayacağını veya çalması için ne yapması gerektiği sorusunu gündeme getirirler ancak tatmin edici bir cevap alamazlar. Bu durumla karşılaşan öğrenciler yaşları doğrultusunda farklılık gösteren yollara başvurmaktadır. Bunlardan en olumlusu kurs değiştirmektir. Ancak bu gibi talihsiz durumlarda en olumlu tercihi yapmış olmak dahi ülkemizin sanat eğitim şartlarının tesirinde ileri derecede olumsuz bir sonuç doğurmaktadır. Bu öğrenciler genellikle yeni tercih ettikleri kurslarda da gerekenlerin yapılacağı vaad edilmesine rağmen aynı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü ülkemizde konservatuvarlı veya müzik okullu eğitmenlerin hemen hemen hepsi daha önce yukarıda bahsedilen nedenlerle geleneksel ve kalıplaşmış bir müzik eğitim anlayışına sahiptir. Yeni seçilmiş kurs ne kadar kesin vaadlerde bulunursa bulunsun eğer bu kursun önceden belirlenmiş, strateji haline getirilmiş ve eğitmenlerine benimsetilmiş eskisinden farklı bir sistemi yoksa öğrenci derse başladıktan sonra eğitmen doğal olarak yine kendi zihninde oturmuş sistemi takip etmektedir ki ülkemizde ne yazık ki çoğu İstanbul’da bulunan, önceden belirlenmiş, strateji haline getirilmiş ve eğitmenlerine benimsetilmiş farklı sistemler uygulayan kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Öğrenciler aynı tarz sorunlarla güvenerek kaydolduğu yeni kursta da karşılaştığında yıkıma uğramaktadır. Bu öğrencilerden müziğe tutkuyla bağlanmış olanlar birkaç kurs daha denemektedir. İşte bu durum, yıllardır içinde bulunulan sürekli kurs değiştirme sorunsalının asıl kaynağıdır. İlk defa kursa başlayan öğrenciler hariç hemen hemen tüm müzik/enstrüman öğrencilerinin ve müzik eğitmenlerinin haberdar olduğu sürekli kurs değiştirmek zorunda kalmış öğrenciler kalabalığının ülkemizde yıllar öncesinde ortaya çıkmış olup günümüzde toplumumuzun müziğe, sanata karşı artan ilgisiyle doğru orantılı şekilde artarak büyümesi üzüntü ve hayret vericidir. Bu gibi sorunlarla karşılaşan öğrencilerden müziğe tutkuyla bağlanmış olanlar belki birkaç kurs daha denedikten sonra enstrüman ile ilişkisini kesmekte veya kendi kendine nasıl öğrenebileceğinin yollarını aramaktadır ki bu yöntem öğrenci için enstrüman eğitimini son derece meşakkatli, yorucu ve gerekenden çok daha fazla vakit alan/harcatan bir uğraş haline getirmektedir. Ülkemizdeki ilk 12 yıllık eğitim sisteminin doğurduğu sonuçlar sebebiyle çok vakit harcatır hale gelen enstrüman uğraşı vakit çaldığı düşünülerek bırakılır veya yorucu hale gelen enstrüman uğraşı yüksek ihtimalle zevksiz olduğu düşünülerek bırakılır. Öğrencilerin bir kısmı bu tarz sorunları uzunca aylar sonra aldıkları eğitim, edindikleri birikim sayesinde fark etmeyi başarırlar peki fark edemeyen öğrenciler?

Bu öğrenciler çoğunluğu temsil etmektedirler, çünkü kurslara devam eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 14 yaşın altındadır veya çevresinde müzikte belli bir seviyenin üstünde bilgiye sahip kimse olmayan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin büyük kısmı enstrüman çalabilecekleri günü, arzu ettikleri parçaları çalabilir potansiyele ulaşacakları günü hayal ederek yanlış bir eğitim sistemi izlendiğinden habersiz kurslarına çok uzun süreler devam ederler. Bir noktadan sonra öğrenci sonuç alamadığını düşünerek kursu bırakır ve emek verilen aylar belki de yıllar, yapılan maddi harcamalar boşa gider, en önemlisi bu öğrenciler artık aktif anlamda sanattan uzak bırakılmıştır. Ülkemizdeki aktif sanatsever sayısı bu gibi yanlış eğitim yöntemlerinin kullanılmasıyla her geçen gün ciddi oranda düşmektedir.

Enstrüman çalabilecekleri günü hayal etmekten yorularak enstrümanla ilişkisini kesen öğrencilerden büyük bir kısmı kurslarda, gerekmediği halde aylar veya yıllarca bir enstrüman eğitim programını takip etmişler ve yeterince sonuç alamadıkları gerekçesiyle enstrüman öğrenmeyi bırakmışlardır. Yukarıda daha önce belirtildiği gibi öğrencinin başardığını hissetmesi, sonuç aldığını görmesi, yapabilme duygusunu tatması özetle moral ve motivasyonu, öğrencinin eğitim sürecine devamı için bir gereklilikten öte zorunluluktur. Oluşum, kurulduğu ilk yıllardan sonra Ülkemizde alanında yaşanan sorunların kesinliğinden emin olmuş ve yaşanan problemlerin boyutları ile ilgili daha net veriler elde etmesiyle birlikte bünyesine kattığı Ar-Ge departmanı, 2007 yılında araştırma merkezi (Müzik ve Sahne Sanatları Eğitim Araştırmaları Birimi) haline getirilmiş ve bu alanda motivasyonun incelenmesi hususu üzerine yoğunlaşılmıştır. Fikir zenginliği esas alınarak özgün öğretim teknikleri, kurum işleyiş mekanizmaları ve eğitim metotları hazırlanmaya başlamıştır.

SES Yıldız logo

Araştırma Merkezi’nin fikir zenginliği esas alınarak ürettiği eğitim metotlarının en önemli örneği Gitar Eğitiminde Modernize Metotlar başlığı altında müzik severlere buluşmuş Hızlı Gitar Metodu’dur. Bu metot “Modernize Metotlar” başlıklı makalede sözü edilen sorunlar gibi bir çok sorunun ortadan kaldırılmasını hedefleyerek projelendirilmiş, sorunların çözümünden hareketle modern çağın gereklilikleri, psikolojik-pedagojik faktörler, öğrenci talepleri, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde, ABD’de ve diğer gelişmiş ülkelerde enstrüman öğretme-öğrenme metotlarındaki gelişmeler, değişimler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren pozitif sonuçlar doğurmuştur. Öğrencilerde gözlemlenen pozitif sonuçlar ve veli geri bildirimlerinin etkisiyle bu metot üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmaya başlanmış ve proje kapsamına eğitimcilerin yanı sıra tıp doktorları, psikolojik danışmanlar, biyologlar dahil edilmiştir. Metodun amacı, ülkemizde eskiden beri uygulanan bilindik programlardan farklı olarak öğrencinin çok kısa sürede gitar üzerinde icralarda bulunulabilindiğini görmesini sağlamaktadır. Olabildiğince kısa sürede öğrenciye yapabilme duygusunun verilmesi amaçlanır ve bu yolla öğrencinin motivasyonu mümkün olan en üst düzeyde tutulur. İleriki basamaklarda uygulanan öğretim teknikleri ile öğrencinin motivasyonunun mutlak suretle devamlı olarak belli bir düzeyin altına düşmemesi hedeflenir. Eski sistem ise uzun aylardan hatta uygulanan programın niteliğine göre bazen ancak yıllardan sonra öğrencinin arzuladığı icralar noktasına ulaşmaktadır. Basit bir dille ifade edilecek olursa eski sistemler, öğrenciye uzunca süre yükleme yapmakta ve yüklenenlerin öğrencinin talebine dönük icralarda kullanılabilmesi ancak bu uzun sürenin sonunda mümkün olabilmektedir.

Çayyolu Gitar Kursu

Müzik eğitimi alanında ülkemizde tartışılmaz derecede başarılı bir akademik kariyere sahip Profesör Nevhiz Ercan, yayınladığı makalede “müzik eğitiminde, öğrencilerin gerçekten ne öğrenmek istediğinin iyi saptanmasının zorunluluk olduğu” konusuna değinerek eski sistemler kapsamında yıllarca alınan özel derslerden sonra öğrencilerin enstrüman çalmaktan zevk alamaz hale gelmesinin çok sık rastlanan bir durum olduğunu anlatmış ve bu konuda alınabilecek önlemleri dile getirmiştir. Oluşum bünyesinde, Hızlı Gitar Metodu’nun bitirilmesinden sonra, öğrencilerin farklı amaçları doğrultusunda hazırlanmış gitar eğitim programları sunulmaktadır. Bu nedenle Hızlı Gitar Metodu ve devamında izlenen program, ülkemizde alışıla gelmiş gitar eğitim programlarından çok farklı oluşuyla, hali hazırda uygulanan programların bir anlamda geçerliliğini yitirdiğini ifade etmektedir.

Modernize Metotlar’ın Ülke Çapına Yayılarak daha büyük kitlelere fayda sağlaması En önemli Toplumsal Görevlerimizdendir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

ramel sanat

egitimyoneticisiGuitar Academy