ECAKID Grubu (Erken Müzik Eğitimi)

NJOY

OORDINATION and CONTROL

CTIVE

NOWLEDGE

MAGINARY

RAMATISE

Bilindiği üzere 3-6 yaş arasında çocuklar dil ve bilişsel beceriler açısından hızlı bir gelişim süreci içerisinde bulunmaktadırlar. Bu yaş grubuna dahil çocuklar için en elverişli öğrenme ortamı hiç şüphesiz dikkat toplayıcı, onlara ilginç gelecek uygulamalardır (Bir anlamda oyunlardır). Bütün eğitim programcıları anaokulu çağındaki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dil vb. gelişim alanlarını destekleyen eğitim programları geliştirirken, uygulama ve oyun yoluyla hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Projenin sahipleri Eğitim Yöneticisi Mehmet Güngör ve Uzman Psikolog Korhan Sezin’dir. ECAKID 2007 Yılında Mehmet Güngör ve Korhan Sezin tarafından hayata geçirilmiştir. 2007-2010 Yılları arasında birçok devlet okulu ve kolejlerin okul öncesi sınıflarında ücretsiz olarak uygulanmış sonrasında uygulaması Mehmet Güngör’ün ücretsiz gerçekleştirdiği etkinliklerle devam etmiştir. Hakkında detaylı bilgi verilecek olan proje ECAKID ile ilgili, yüzeysel bir bilgi vermek, bir ilk izlenim oluşturmak için, basit dille şunlar söylenebilir: Programda, amaçlardan birkaçı; çocukların müzikten zevk alırken dinlemeyi, katılmayı, kendilerine özgü bir şekilde ritmi takip ederken yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmayı vb. sağlamaktır. Müzik duyguların seslerle anlatımıdır ve bu anlamda çocuklar için daha kritik bir öneme sahiptir. Isadora Duncan adındaki ünlü Amerikalı dansçının şu sözleri,büyük olasılıkla, çocuklar için müziğin önemini en iyi şekilde anlamamızı sağlamaya yetecektir: “ Eğer kendimi kelimelerle ifade edebilseydim, dans etmeme gerek kalmazdı.” Çocukların ritme bir etkileşim ortamında, kendilerince katılmaları bile kendi iç dünyalarını ifade edebilmeleri için yeterli olacaktır. Kaldı ki ECAKID bünyesinde kapsamlı ve bütünsel düşünülmüş, farklı başlıklar ileri düzeyde geliştirilmiştir ve çok daha detaylı aktivitelerle çocuklara kendilerini geliştirecekleri yüksek imkanlar sağlanmıştır. Müzik aracılığı ile her çocuk duygularını uygun şekilde ifade etmeyi öğrenmekte, bilgi haznesini genişletmekte, düşünme yetisini, hayal gücünü, sosyal zekasını, bedensel kontrolünü, müzik kulağını, yaratıcılığını geliştirebilmektedir. Ayrıca çocuklarımız enerjilerini doğru yöntemlerle, faydaya dönüştürecek şekilde boşaltmaktadırlar. Bu kriterler ve benzerlerinin etkisiyle projenin faydaları, zekanın gelişme hızından, şiddet ya da diğer kabul görmeyen davranışların sergilenmesini engellemeye kadar uzanır.(*Seansların çocuk üstünde rahatlatma etkisi). Programın diğer bazı faydaları şunlardır:
-Çocukların beden hakimiyeti ve koordinasyonu üzerinde olumlu sonuçlar alınmaktadır vb.
-Ritmik hareketlerle dans eden çocukların kasları gelişirken, denge ve beden hakimiyetleri de eğlenceli bir ortamda gelişme sağlamaktadır vb.
-Çocukların seans sırasında deneyim ettikleri etkileşim, paylaşım ve uyum çok büyük önem taşımakta, seanslar özellikle girişkenlik becerisi gibi sosyal gelişimleri desteklemektedir.(Amaç yapılandırma olduğundan grup dinamiğini bozmayan her katılım yüreklendirilecek ve dikkatlice gözlemlenecektir.)

Proje (Seanslar), bir çocuk gelişim uzmanı, bir psikolog, bir rehber öğretmen, bir drama öğretmeni, iki müzisyen tarafından uygulanmaktadır. Bununla beraber, seanslar ana olarak, projenin hazırlanmasında büyük pay sahibi olan, bugüne kadar psikoloji dalında bir çok akademik proje üretmiş ve uygulamış Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Araştırmacısı Korhan Sezin ile gitar eğitiminde çığır açan “Hızlı Gitar Metodu” nun yaratıcılarından Mehmet Güngör tarafından uygulanmaktadır. Amaç, farklı mesleki bilgileri, performansları bir araya getirerek 3-6 yaş arası çocuk gruplarına eğlenceli bir eğitim ortamı sunmaktır. Projedeki iki anahtar sözcük, esneklik ve kabuldür.

E C A K I D

ENJOY—COORDINATION and CONTROL—ACTIVE—KNOWLEDGE—IMAGINARY—DRAMATISE

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde benzerleri uygulanan proje Türkiye’de ilk defa bu kadar kapsamlı bir program halinde hazırlanmıştır. Birçok birim bir araya getirilerek genişletilmiş, sonucunda, daha önceden hazırlanmış çalışmalara oranla geliştiriciliği daha yüksek bir program ortaya çıkarılmıştır. Ulaşılan tüm kaynaklara göre ECAKID Dünya’da ilk olarak tarafımızdan tasarlanmış aktiviteleri bünyesinde barındırmaktadır.

ECAKID, ana hatlarıyla yukarıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır. (Bölümler, ENJOY—COORDINATION and CONTROL—ACTIVE—KNOWLEDGE—IMAGINARY—DRAMATISE isimlerini ana aktivitelerden almaktadır.)

Aşağıda uygulanan aktivitelerden bazıları, zihinsel ve bedensel yoğunluklarının derecesine göre gruplandırılmıştır.

*Ortada yer alan aktiviteler, zihinsel ve bedensel olarak hemen hemen eşit orana sahiptir.

MÜZİK
(Ritim ve melodi)

A) Zihinsel
Ağırlıklı Aktiviteler
B) Eşit
Oranlı
Aktiviteler
C) Bedensel
Ağırlıklı
Aktiviteler
-A-
ı) Knowledge
ıı) Brain Functions
ııı) Imaginary
ıv) Enable
v) Advise
vı) Inform
vıı) Creative
-B-
ı) Dramatise
ıı) Immitate
ııı) Perceive
ıv) Stop&Begin
v) Rhytm
-C-
ı) Control&Coordination
ıı) Hear and Make
ııı) Following Dance
ıv) Free Body
v) Active

Aktiviteler her seansta “Dikkat Döngüsü” adı verdiğimiz sisteme göre sıralanmaktadır.

Dikkat döngüsü: Seansın başlangıcındaki aktiviteler, ilgiyi en çok çeken aktiviteler arasından seçilmekte (Bedensel Ağırlıklı Aktiviteler. Özellikle yukarıdaki tabloda da görülen ‘Active’ ya da benzeri aktiviteler.) ve grubun dikkati bu sayede kolaylıkla toplanmaktadır. Sonraki basamakta toplanan dikkatin korunmasına özen gösterilerek Eşit Oranlı Aktiviteler devreye sokulmakta ve aktivitenin doğasına göre daha güçlü bir katılım sağlanmaktadır. Son basamakta Düşünsel Ağırlıklı Aktiviteler’e yer verilerek en üst düzeyde ilgi, verim ve katılıma ulaşılmaktadır.

Dikkat Döngüsü bir seansın içinde birden fazla defa devreye girebilir. “Döngü İçi Döngü” adını verdiğimiz bu alt sistem, en yoğun seanslarda bile bize tam verim alma imkanı tanır.

Programımızın önemli özelliklerinden biri de müziği sunuş biçimimiz, şarkılarımızın kalitesi, benzersizliği ve içeriğidir. Her seansta, müzik; mutlaka canlı olarak, araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız, önceden belirlenmiş ritim yapıları içerisinde akustik gitarla ve perküsyon enstrümanlarıyla sağlanmaktadır. Bunu usta bir gitar eğitimcisi icra etmekte şarkıları profesyonel ses kullanımı ile yine kendisi seslendirmektedir. Şarkıların hazırlanma safhasında gösterilen titizlik programın bir diğer ayırıcı özelliğidir. İlk olarak şu belirtilmelidir ki her bölümün kendi altındaki her aktiviteye özel, ayrı bir şarkı bestelenmiştir. Bu şarkılar yaptığımız uzun literatür taramalarına dayanarak sadece ECAKID için hazırlanmıştır. Şarkıların hazırlanış safhasında dikkat edilen hususlarla ilgili bazı bilgiler ana hatlarıyla anlaşılır bir dille aşağıda verilmiştir. 

1) Bir seans içerisinde, hedef kitleye ritim duygusu istenilen düzeyde, istenilen anlamda ve fonksiyonda verilmek amaçlandığından tek bir ritim kullanılmıştır.

2) Bazı özel durumlar (Çeşitli dış etkenlerden dolayı, seansın monoton hale gelmesi, ortamın elverişsizleşmesi, grubu canlandırma ihtiyacı vb.) ritmin değişmesini gerektirirse seansta en fazla bir bölümde ritim değişebilir. (Fakat ana bölümlerde ne olursa olsun ritim değişimi yapılmaz). Bir seans içerisindeki tüm şarkıların, sözleri ve ezgisi farklıdır. Bu farklılığa rağmen bütün şarkılar aynı ritim üzerine kuruludur. İkinci bir ritim devreye sokulmaz. Özetle ve basitçe, şarkılar, bütün bir seansta aynı ritim üzerindedir ama farklı ezgiye sahiptir.
3) Müzik, bilindiği üzere projenin amaçları doğrultusunda öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden şarkılar teker teker birçok yönden ele alınmalıdır. ECAKID’de her şarkının ayrı ayrı; içeriği, teması, mesajları, komutları, anlatımı, izleyişi, ritmi, melodik yapısı, sıralaması, şarkıda kesinlikle kullanılacak ve kullanılmayacak sözcükler, ifade tarzları, hitap yolları vb. ayrıntılı bir şekilde Korhan Sezin tarafından belirlenmiş olup, her şarkı, bu talimatlar çerçevesinde, müzisyen Mehmet Güngör tarafından sözü ve müziğiyle bitirildikten sonra, yine Korhan Sezin tarafından kontrol edilmiştir ve gerektiğinde şarkılar üzerinde düzeltmeler, düzenlemeler yapılmıştır.

4) Her bir seanstaki şarkılar belli bir konsept dahilinde hazırlanmıştır.

5) Her şarkı, metronom, melodik yapı, uyak ve diğer teknik özellikler bazında ait olduğu aktiviteye göre hazırlanmıştır. Diğer bir dille, hazırlanış esnasında her şarkının hangi aktivite için yazıldığı dikkate alınmıştır.

6) ECAKID’de farklılık, orjinallik, yenilik esastır. Çocuklarımız her seansta başka hiçbir yerde duyamayacakları yepyeni şarkılarla tanışırlar. Burada bahsedilen 200’den fazla sayıda yeni, 100’den fazla sayıda analizleri tamamlanmış sözü ve bestesi ECAKID’e ait şarkıdır.(Ulaşılan tüm kaynaklara göre, Dünya’da bu tarz hiçbir proje, bu kadar geniş şarkı haznesine sahip değildir.) Projenin müzikal alt yapısıyla ilgili bu kalitesi, projenin amaçlarına ulaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.(bknz. Projenin amaçları, getirileri, sonuçları, faydaları).
ECAKID’de kesinlikle amaç ezber değildir. Tersine, amaç; çocuklarımızın, eğitimlerinin ilköğretim safhasına geçtiklerinde ezbercilikten uzak bir öğrenme işleyişi kurabilmelerine temel hazırlamaktır, gerçekten öğrenmeyi, yorumlamayı sağlayan bir zihin ortamı oluşturmak, beyinsel monotonluktan uzak durmaktır. Müziğin, çocuklarımıza katkısı, onların üstündeki etkisi düşünüldüğünden çok daha fazladır. Bu etki, doğru temellendirilir ve her yönüyle düşünülmüş yöntemlerle aktif hale getirilirse gereken faydayı fazlasıyla sağlayacaktır. Programda bu amaçların sağlayıcılarından biri de  bilinmeyen yeni özgün şarkıların kullanılmasıdır. Çocuklarımız yıllarca hep aynı şarkıları dinleyerek ve söyleyerek büyümekte. (Üstelik bunların bir çoğu eğitici düzeyi tartışılır şarkılardır.) ECAKID onları bu kısır döngüden uzaklaştırmakla birlikte birçok yönden gelişmelerini ve bazı yeteneklerini su yüzüne çıkartmalarını sağlamaktadır.

Kategorize edilirse:

– Bedensel etkinlik olarak da görebileceğimiz (diğer amaçlarının yanı sıra) çoğu bedensel ağırlıklı aktiviteleri temsil eden şarkılar
– Zihinsel düşünsel ağırlıklı aktiviteleri temsil eden (Imaginary, creative, advise ve benzer bölümlerdeki.) şarkılar,
Uygulandıkları seans dahil olmak üzere bir veya iki defadan fazla kullanılmaz.

-Bazı bedensel ağırlıklı aktiviteleri temsil eden ve sayıları çok az olan şarkılar
– Sayısı azımsanmayacak zihinsel ağırlıklı aktiviteleri temsil eden (Knowledge, inform vb. bölümlerdeki) şarkılar
Amaca, birkaç defa tekrar edildikleri durumda hizmet ederler. Birbirine ardışık aynı zamanda birbirinden ayrı seanslarda olmak üzere sadece birkaç defa,mutlaka tekrar edilirler.

Bu açıklamaların doğrultusunda ilk olarak “Dikkat Döngüsü”nü hatırlayalım. ECAKID’in doğasında odak olma özelliği vardır. Çünkü müzik, ilgi çekiciliği (Sunuluş biçiminin ve kalitesinin de etkisiyle) ile ekstra bir konsantrasyon getirir. Bununla yetinmek yerine bu konsantrasyonu zenginleştiren, koruyan döngü sistemi programa dahil edildiğinde çocuklarımızca daha önce hiç duyulmamış, üzerinde çalışılmış şarkılar bunların yanına eklendiğinde, projenin dayandığı diğer tüm öğrenmeye olumlu etkiyen faktörleri yok saysak dahi, çok elverişli bir öğrenme ortamı yaratıldığını görürüz.

Bütün aktivitelerde katılım esastır. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu güne kadar katılım konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması aktiviteler üzerinde pozitif bir belirtidir. Bütün aktiviteler sosyal, zihinsel, duygusal, uyum, etkileşim, paylaşım, yaratıcılık, girişkenlik becerisi, vb. konularda gelişim sağlamaktadır. Daha birçok yönde gelişim sağlayan bölümlere isimlerini veren ana aktivitelerin tanıtımları ve açıklamaları aşağıda yapılmıştır (Projenin taklidine karşı açıklamalar ayrıntılı tutulmamıştır):

KNOWLEDGE:

Zihinsel ağırlıklı aktiviteler başlığı altındaki bölüm, bilgi dağarcığını genişletmeyi amaçlamaktadır. İlköğretimin ilk yıllarında gösterilen Hayat Bilgisi dersinin özetlenmiş haline benzetilebilecek bölümde, bilgiler, günlük hayatta en sık kullanılanlardan seçilerek müzik yoluyla, (Her konu için özel bestelenmiş şarkılarla) akılda kalıcılığı ön planda tutularak verilmektedir.( Mevsimler, günler, sayılar, litre-metre-kilo gibi ölçülerin kullanıldıkları yerler vb. bilgiler). Seanslar ilerledikçe bilgilerin seviyesi artmakta ve kalıcılıkları şarkılar sayesinde sağlanmaktadır.

DRAMATISE:

Eşit oranlı aktiviteler başlığı altındaki bu bölümde, müzik alt yapı olarak işlev görmektedir. Uygulamada bedenle beyin arasındaki bağın kurulması çocuklarda bedensel kontrolü geliştirir. Bilindiği gibi, drama, Türkiye’deki eğitim sistemi içerisinde hak ettiği önemi ancak 90’lı yılların sonlarında sadece seçilmiş birkaç pilot okulla görmüştür. Sevindiricidir ki şu an yararlılığı Ülkemizde de tartışılmayacak durumdadır. “Dramatise” ın dahil olduğu seansın konseptine göre, müziğin rüzgarında çeşitli oyunlarla, taklitlerle vb. çocuklara algılama, yaratıcılık, dil, hayal gücü gelişimi, yorumlama yeteneği, girişkenlik becerisi, duygusal gelişim, grup bilinci vb. getirileri vardır. Seanslar ilerledikçe aktivitenin (Dramatise’ın) kompleksliği artar ve belli bir noktadan sonra bu bölüm bir anlamda müziğin akıntısında bir anlamda tiyatro eğitimi halini alır. (Aktivitenin kompleksliği, Aylık Tespit’lerde ortaya çıkan sonucun gösterdiği derecede arttırılır.) Tabii olarak eğitimin yoğunluk düzeyi iyi ayarlanmadığında, yoğunluk oranı kimi çocuğumuza az kimine çok gelir. ECAKID, bu nedenle, her çocuğun katılımını sağlamak amacından hareket etmekte, çocuklar tarafından uygulanabilirliği yüksek, ortalama yoğunluğa sahip düzeyde bir eğitim vermektedir. Diğer bütün bölümlerde olduğu gibi Dramatise’da da dinamizm esastır.

IMAGINARY:

Zihinsel Ağırlıklı Aktiviteler başlığının altındaki bu bölüm de diğer bölümler gibi ECAKID’e özgüdür ancak bu bölümün farkı; daha önce benzeri dahi düşünülememiş bu tarz bir aktivitenin bizim tarafımızdan tasarlanmış olması ve Dünya’da ilk olma özelliği taşımasıdır. (Ulaşabildiğimiz tüm kaynaklara göre.) (Mutlaka daha önce bizim dışımızda, aynı amaçları ve bilimsel özellikleri taşıyan seanslar gerçekleştirilmiştir. Ancak Imageinary, izlediği yol ve birleştirdiği kriterler itibariyle bunlardan ayrılır.)
Imaginary kapsamında yine müziğin gücü kendini kanıtlamaktadır. Bu bölümde, müzikteki söz unsuru büyük rol oynamaktadır. Düşünsel katılımın yoğunluğu doruğa çıkartılmakta, bunu yaparken de çocukların düşünmeye sevk edilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcılığın zihinsel dünyada da ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi sağlanmış ve aktivitenin sonunda, soyuttan somuta izleyen yaratmanın ürünü, somut olarak ortaya koyularak çocuklara algılatılmıştır. Bu bölüm eğlenceli oluşu ile dikkat çekerken, dil gelişiminin de zirveye taşındığı dakikaları içinde barındırır. Bilindiği gibi, hayal gücü, insanlığın hemen hemen bütün önemli icatlarında projelerinde en büyük paya sahiptir. Imaginary, çocuklarımızda var olan hayal gücünü ortaya çıkartmakta ve en güzel yöntemlerden biriyle geliştirmektedir. Çocuklarımız, yaratıcılığın sınırsızlığı içinde yaratıcılıklarının, hayal güçlerinin ürününü, aktivitenin sonunda almakta, düşünmenin karşılıksız kalmadığını, düşünülen hiçbir şeyin boşa gitmediğini öğrenmektedirler. Tıpkı kendilerini mutlu edecek kadar ilginç bir el işini yapabildiklerini gördüklerinde hissettiklerindeki gibi, onu bitirdikten sonra onu izlediklerindeki gibi heyecan duymaktadırlar. ECAKID’deki bütün aktiviteler çocuklarımızın girişkenlik becerisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Imaginary, katılımlarını zihinsel ağırlıklı bir aktivite olarak sağladığı için, çocuklarımızın girişkenlik becerisini sadece düşüncenin söz konusu olduğu durumlara bile taşıyarak, ileriki sosyal yaşantıları için bu yönde olumlu bir temel hazırlamaktadır.

Bu bölümde ayrıca, olayların birbirleriyle bağlantısı, birbirleriyle bağlanması ve sonuca ulaşması üzerinde durulur. Imaginary, çocuklara üst düzeyde yorumlama ve bağlantı kurma kabiliyeti kazandırmaya sağlam bir temel hazırlar.

ACTIVE:

Bedensel Ağırlıklı Aktiviteler başlığı altındaki bu bölüm çocuklarımızın genelde en sevdikleri ve eğlendikleri bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

Dans, müziğin vazgeçilmezlerindendir. Active kapsamında, çocuklarımız, bu bölümdeki aktiviteler için özel olarak bestelenmiş (Her aktivite için olduğu gibi) küçük komutlar içeren, her biri eğlenceli melodilere sahip şarkılar eşliğinde dans etmekte, beden eğitimi almaktadırlar. Çocuklarımız ritme, bir etkileşim ortamında, kendilerince bedensel olarak katılmaktadırlar. Bu, ritim duygusunu istediğimiz biçimde vermemizi sağlayan kriterlerden yalnızca biri olup, çocukların belli bir kulvardan, kendi iç dünyalarını ifade edebilmesi için ortam oluşturmaktadır. Active sayesinde çocuklarımız, enerji boşaltımlarını doğru ve faydalı bir yolla sağlarken, denge ve beden kontrolü, grup bilinci, müzik kulağı, yaratıcılık, uyum vb. özelliklerini eğlenceli bir ortamda geliştirmektedirler. Bölüme ismini veren Active’in yanında Following Dance, Free body bu bölümün bazı aktivitelerindendir.

COORDINATION and CONTROL:

Bu bölüm, Active’e benzer bir bölüm olmakla beraber ondan daha komplike özelliktedir. Coordination and Control, Active’in sahip olduğu tüm özellikleri taşımakta ve seanslarda daima Active’den hemen sonra uygulanmaktadır. Beden kontrolünü ve koordinasyonunu yadsınamayacak ölçüde geliştiren bu bölümde, komutlar, Active’deki küçük komutlara oranla çok daha belirgindir ve sayıca fazladır. Ritmin, beyinden geçtikten hemen sonra harekete yansıması ve bu hareketin sebebinin ritim yanında sözlerin algılanması oluşu, Coordination and Control’ü farklı kılar. Beyinle beden arasındaki bağlantının üzerine giden bu bölümde aynı anda beynin birkaç yerinin çalıştırmak amaçlanmaktadır. Müzik kulağı, algı, uyum, girişkenlik becerisi, grup bilinci vb. konularda gelişim sağlayan bölümde, çocuklarımız sadece gereken düzeyde disiplin duygusu da almaktadır.

KNOWLEDGE:

Zihinsel ağırlıklı aktiviteler başlığı altındaki bölüm, bilgi dağarcığını genişletmeyi amaçlamaktadır. İlköğretimin ilk yıllarında gösterilen Hayat Bilgisi dersinin özetlenmiş haline benzetilebilecek bölümde, bilgiler, günlük hayatta en sık kullanılanlardan seçilerek müzik yoluyla, (Her konu için özel bestelenmiş şarkılarla) akılda kalıcılığı ön planda tutularak verilmektedir.( Mevsimler, günler, sayılar, litre-metre-kilo gibi ölçülerin kullanıldıkları yerler vb. bilgiler). Seanslar ilerledikçe bilgilerin seviyesi artmakta ve kalıcılıkları şarkılar sayesinde sağlanmaktadır.

ENGLISH:

Zihinsel ağırlıklı aktiviteler başlığı altındaki bu bölüm, en yaygın yabacı dil sayılan İngilizce’yi en basit biçimiyle, ana hatlarıyla, kalıplar halinde tanıtacaktır. (Her bölümde olduğu gibi özel hazırlanmış bestelerin öğrenmedeki olumlu rolü kullanılarak.)

Daha önce belirtilen etkinliklerimize duyulan ilgi, çocuklarımızın katılımı ve velilerden aldığımız olumlu geri bildirimler, bizi önceki dönemde mevcut programımıza bir bölüm daha ekleyerek programımızı eğitim açısından zenginleştirmeyi, zorunluluk haline getirmiştir. Çocuklar bu bölümde şarkılar eşliğinde kısa ve basit İngilizce kelimeler öğrenmiş ve böylece ileri ki yıllara bir alt yapı ve kulak dolgunluğu kazanmışlardır. Bu bölüm sayesinde İngilizce ile ilk karşılaşmasında çoğu çocuğumuzun çektiği yabancılık büyük oranda ortadan kalkacaktır. Belirttiğimiz gibi bu bölümün amacı ileri seviyedeki İngilizce eğitimine alt yapı oluşturmak ve çocukta ilgi uyandırmaktır çünkü bilindiği gibi dil ve bilişsel gelişimin oldukça hızlı olduğu bu yaş grubu çocuklarının, bu dönemde kazandıkları beceriler ve bilgiler son derece kalıcı olacak, ileri düzey çalışmalara zemin sağlayacaktır.

*Var olan bölümlerden hiçbirine dahil olmayan, belli periyotlarda uygulanmakta olan, farklı sayılabilecek bir kulvarda bulunan, INSTRUMENTAL adındaki bir diğer aktivite, ritim duygusunu, istediğimiz biçimiyle vermekte, eksik bırakmama amacıyla tasarlanmıştır. Müziğin yalnız başına mevcut olduğu bu bölümde, çocuklarımızın basit müzik aletleriyle katılımı sağlanmaktadır.

egitimyoneticisiECAKID Grubu (Erken Müzik Eğitimi)