Drama Kursu

 Drama Kursu, Çayyolu Tiyatro Drama Kursları Ümitköy

ANKARA RAMEL SANAT DRAMA KURSU

DİNÇER SÜMER TİYATRO BÖLÜMÜ

“SANATIN DOKUNUŞLARI”

Hayal gücünüzün peşinde, kendinizi ifade edebilmek adına sanatın rüzgarına katıldığınızda, hayata daha duyarlı gözlerle baktığınızı fark edeceksiniz ve siz de sonsuza kadar yaşayacak izler bırakacaksınız.

Çayyolu Ümitköy Drama Kursu

Büyük Üstat Dinçer Sümer

Saygıyla Anıyoruz

Çağdaş Eğitim Anlayışı

Drama Kursu Çayyolu, Ümitköy Drama 

Tiyatro Bölümü Dahilinde;

Drama Kursları ve Yaratıcı Drama Kursları

Oyunculuk Kursları

Diksiyon Kursları

Rol Çözümlemesi, Hareket, Tiyatro Tarihi, Şan, Diksiyon, Sahne Bilgisi ve Uygulaması, İmaj Oluşturma, Doğaçlama ve Konservatuvar Hazırlık Kursları

 

Programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. 

Her yaştan tiyatrosevere en gerçek sanatçılarıyla en doğru ve en verimli eğitimi sağlamayı amaç edinmiş Ramel kadrosu Çayyolu Ümitköy merkez adresimizde eğitimlere devam ediyor.

 Prof. Dr. Sevda Şener’den büyük üstat Devlet Sanatçısı Dinçer Sümer ile ilgili :

‘Gelişen oyun yazarlığımızın renkli paletinde Dinçer Sümer’in özel bir yeri vardır. Tiyatromuza irdeleyici ve eleştirel bir tavrın egemen olduğu yıllarda Dinçer Sümer, yaşama sevecen bir yaklaşım yolunu seçmiş, insan ilişkilerinde dostluğa, sevgiye, anlayışa duyduğu özlemi dile getirmiştir. Yazarın başarısı gerçeklere yaklaşımından, karakter portrelerinin inandırıcılığından, konuşmalardaki kıvraklıktan, kurgulamadaki yalınlıktan gelir.’

Dinçer Sümer Tiyatro Bölümü, estetik duygusu gelişmiş, etkili iletişim kuran, özgüveni ve kültür düzeyi yüksek, yaratıcı oyuncular yetiştirmektedir. Devlet Sanatçısı Dinçer Sümer önderliğinde kurulan bölüm, fark yaratmalarını sağlayan donanımı kazandırdıktan sonra oyuncularını yeteneklerini sergileyebilecekleri Tiyatro-TV-Sinema projelerine aktarma amacında hareket etmektedir.

Program, mutluluğun hakim olduğu bir eğitim ortamında oyuncu adaylarına gereken birikimi edindirmek amacında, tiyatro ana sanat dalında usta oyuncular ve rejisörlerin bilgi aktarımlarını sanatın diğer dallarıyla destekleme bilincine sahiptir.

Dinçer Sümer Tiyatro Bölümü’nde, şan eğitimi ile nefesi doğru ve tasarruflu kullanma çalışmaları yapılmaktadır, ses kontrolü üzerinde titizlikle durulmakta, oyuncu adaylarının ses tellerine hakimiyeti arttırılmaktadır. Şan eğitimi destekli olan diksiyon, artikülasyon çalışmaları sayesinde doğru, güzel, temiz, akıcı, anlaşılır, etkili konuşulabilmesi sağlanmaktadır.

Dans eğitimi ile beden zihin arasındaki koordinasyonu sağlama, grupla birlikte hareket edebilmeyi öğrenme, jest ve mimik, sözsüz ifade yeteneğinin geliştirilmesi, estetik duygusu ve sanatsal bilinç geliştirme çalışmaları desteklenmektedir.

 Çayyolu Ümitköy Drama, İngilizce Drama Kursu, Yaratıcı Drama Kursları

Programlar Dahilinde,

Öğrenilenleri farklı duygu ve karakterler üzerinde uygulanmasına yönelik çalışmalar,

Dinleme, anlama, algı, dikkat, hafıza, konsantrasyon çalışmaları ile yapılan işe odaklanarak başarı oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar,

Günlük dil ile sahne dilini ayırt edebilme becerisi kazandırmaya, topluluk önünde konuşmayı sağlayacak özgüvenin oluşturulmasına, bedeni tanımaya, denetlemeye yönelik çalışmalar,

Yaratıcılığı geliştirmek adına yapılan, insan duygularını ve durumlarını tanıma ve anlamaya yönelik gözlem, hayal gücü, doğaçlama çalışmaları, bu çalışmalara paralel oyuncu adayına

Empati becerisi kazandırma, kendini ve kendi dışındaki hayatları ve insan duygularını tanıma, analiz etme ve canlandırılacak role yaklaşımda bunları uygulayarak olayları, durumları ve rol kişilerini gerçekçi kılabilmek için yapılan çalışmalar,

Disiplin ve duyguların denetlenmesine, olaylara eleştirel ve farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yetisinin kazanılmasına, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine, merak etme, araştırma, düşünme, yorumlama bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Sahne Sanatları Kursları

Yaratıcı Drama

Özellikle bebeklikten, bireyliğe adım atacak çocuklarımızın, dünyadaki rollerine daha doğru adapte olmalarını sağlayacak evrensel eğitim ekollerince mutlak suretle benimsenmiş temel birey eğitimi olan drama eğitimi, bireylerin modern dünyada doğru bir rol üstlenmesine yardımcı olmaktadır. Drama eğitimi konusunda yanlış bilinen husus, tiyatro ile karıştırılmasıdır. Köken olarak sahne sanatları arasında yer alsa da, uygulamada tam olarak gösteri sanatı olarak kabul edilmez. Öğrenci bu eğitimler sayesinde hayattaki rolünü anlamlandırma yetilerini güçlendirmekte ve sosyal iletişimde uzmanlık kazanmaktadır.

Yaratıcı drama eğitimi mutlaka gruplarda verilmektedir. Gruplar yakın yaş gruplarında oluşmakta ve öğrencinin sosyal çevresi ile birlikte çalışma etkinliğine adaptasyonu sağlanmaktadır. Elbette sınıf içinde küçük temsiller hazırlanmakta ve neredeyse her ders bir oyun sahneye konulmaktadır. Ancak tekrar belirtelim bu oyunlar sahne amaçlı değil, bireyin rolünü benimseme kabiliyetini kazanmasını sağlama maksadıyla gerçekleştirilmektedir.

Drama Kursu Ankara, Ankara Drama Kursları, Çayyolu Drama Kursu, Ankara Drama Kursu, Drama Kursu Ümitköy

Drama

Ümitköy Çayyolu’ndaki Merkezlerimizde Drama Kursları ile ilgili İrtibat Numaralarımızdan Kayıt Randevusu Alabilirsiniz.

Yaratıcı Dramanın Tanımı

En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından  yola çıkarak  canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın)  tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu,  drama kursunda işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Yaratıcı Drama Kursu – Genel Amaçlar

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama kursunun genel amaçları:
•  Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
•  Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
•  Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
•  İletişim becerileri geliştirme
•  Moral değerleri geliştirme
•  Kendini tanıma
•  Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
•  Hayal gücünü geliştirme
•  Dinleme becerilerini geliştirme
•  Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
•  İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
•  Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme. Özgürce ve esnekçe düşünebilmeye teşvik etmek. Yaratıcılık duygusunun sadece sanat ve bilim alanlarında değil hayatın her alanında gerekli bir değer olduğu hususunda farkındalık sağlamak. Yaratıcılıklarını dışarıya vurmaları için kendilerine güven duymalarını sağlamak. Farklı olmanın verdiği hazzı onlara tattırabilmek. İçlerinde var olduğuna inandığım yaratıcılık duygularının farkına varmalarını sağlamak. Yaratıcı olmayı istemelerinin, onların yaratıcı duygularını kamçılayacağını göstermek. Bir grup gibi davranmalarının onların yaratıcı duygularını geliştirebileceğini onlara hissettirmek. Önlerine çıkabilecek engellere farklı çözümler bulabilmelerini sağlamak. Meraklı olabilmelerini sağlamak.

•  Problem çözme becerilerini geliştirme
•  Dil becerilerini geliştirme
•  Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar

Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Drama ne değildir?
• YD oyun oynama değildir.
• YD tiyatro değildir.
• YD dramatizasyon değildir.

Ders hakkında genel bilgi : 

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Kursu haftada bir gün 2 ders saati şeklinde gerçekleşmektedir.

Eğitici/Yaratıcı drama çoğu zaman Tiyatro Eğitimi ile karıştırılmaktadır. Tiyatronun unsurları da kullanılmakla beraber tek başına tiyatro eğitimi Çocuklar için Eğitici/ Yaratıcı Dramanın asla yerini tutamaz. Konusunda yetkin ve yeterli eğitim almamış kişilerin eğitici drama eğitimi vermesi kabul edilmez ve çocuğun gelişimi açısından sakıncalıdır. Bu bağlamda yetkin eğitmenler eşliğinde yaratıcı/eğitici drama kursumuza bekliyoruz. Her eğitim döneminin sonunda eğitmen uygun gördüğü taktirde sene sonunda bir etkinlikte öğrencilerimiz yer alacaklardır. Fakat asıl hedef sene sonu gösterisi değil çocuğumuzun aşağıda belirtilen doğrultuda eğitim almasıdır.

Eğitici /Yaratıcı Drama Kursu

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı drama etkinliğimiz, çocuğun dikkat ,algılama, dinleme, konuşma,bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştiren bir programdır. Yaratıcı/eğitici drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve  bu bilinci toplumun değişik katmanlarına yaygınlaştırmaktır.

Drama Kurslarının Amacı:

Okul öncesi çocuklarına yaratıcı drama yöntemiyle yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırabilmektir.
-Grupla iletişim kurabilme
-Grupla etkileşim sağlayabilme
-Bireysel özelliklerini tanıyabilme
-Diğer bir kişiye güven duygusunu geliştirebilme
-Duyu organlarını kullanabilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Empati becerisini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Çevresini güzelleştirebilme
-Çevre konusunda neden – sonuç ilişkilerini kurabilme
-Duygularını uygun yollarla gösterebilme
-Gözlem  yeteneğini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Başlama ve bitirme yönergelerini kavrayıp hayata geçirebilme
-Çevre kirliliği ile ilgili problem durumu çözebilme
-Büyük ve küçük kaslarını kullanarak çevre duyarlılığı konusunda özgün bir ürün meydana getirebilme
-Bir birey olarak kendine ait istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Eğitim amaçlı yaratıcı drama da iletişim sanatlarından biridir.Çocuk, drama çalışmaları içinde gözlendiğinde, dil becerilerinde oldukça etkin olduğu görülür. Çocuk bu etkinlikler içerisinde yer alırken düşünme, konuşma, dinlenme, anlatma ve birbiriyle iletişim kurma becerilerini de kazanır. Bütün bu beceriler( plan hazırlama, problem çözme ) kendi içinden ve diğerlerinden gelen uyarılara doğal tepkiler verirken elde edilir.

Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatması ile çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar. Doğal, içinden geldiği gibi ve hayal gücüne dayanarak konuşur. yine organize edilmiş etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini yada alçaklığını, hızını ayarlayabilir.

Çocukların kelime hazneleri,
* Yaratıcı drama sanatıyla,
* Yaratıcı/eğitici drama veya doğaçlamanın konularıyla gelişebilir.
Yaratıcı drama sadece bir öğrenme yolu veya eğitim modeli olmakla kalmamakta, dilin kazanılması, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi için de önemli bir araç görevi görmektedir.

Drama, özde öğretim programının eşsiz ve bütünleyici bir unsurudur. Eğitimde sistemli ve devamlı drama eğitimi vermek, öğrencilere değerlendirme, yaratma, keşfetme, çözümlemeye yönelik soru sorabilme becerilerine sahip olma şansı sağlar. Dramada bütün öğrenciler katılma hakkına sahiptir. Bu sayede deneyim ve cesaretleri gelişir.

Drama, yüksek düzeyde yaratıcılık gücüne dayanan, insan tecrübesini araştıran bir yoldur.Dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte insanın kendisini ve diğerlerini tanımasına yardımcı olur. Öğrencileri beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, sahip oldukları imkanlarla dünyalarını genişletmeye çalışan, yaşama kendi düşünceleri ile katılan, cesaretli bireyler olma yolunda destekler.

Dramatik anlatım, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirip, çözüme ulaşmalarını sağlar. En belirgin olan yeteneği belirleme, seviyeli sorular sorabilme, hipotez kurma, formül geliştirme ve sonuca ulaştırma, hoşgörü, empatik olma gibi kazandırılan beceriler diğerlerinin arasında yer alır.

Dramatik etkinliklerin kapsadığı diğer alanlar; dramatik oyun, doğaçlamalar, drama esaslı öykü, konu kaynaklı drama, sosyal rolleri içeren oyun, fan çalışması, deneyler ve bilimsel labaratuvarlardır.

Çocuklar, gençler ya da yetişkinlerle yapılan dramanın klasik sınıflandırılmasında, ısınma ve rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamaları yer alır. Isınma oyunları; grubun birbirine ısınması, konuya ısınma ve rahatlamayı içeren hareketli oyunlardır. Rol oynama ve pandomim aşaması, grubun iletişim ve etkileşimini sağlama, imgelemi geliştirme, duyuları geliştirme ve pandomim yoluyla ifade becerisini geliştirmeyi içeren, ses, imge: pandomim ve dokunma, işitme, görme duyusuyla ilgili alıştırmaları içerir. Doğaçlama aşamasında, hazır bir yapıttan masal, şiir öykü, tablo, fotoğraf, heykel, gazete haberi ya da bir “hayat durumun”dan yola çıkılarak drama yaratılır, canlandırılır. Oluşumlar aşamasıysa, dramada deneyim kazanmış gruplarda hiç beklenmedik, yetkin bir doğaçlamanın ortaya çıkmasıdır. Dramanın değerlendirilmesi aşaması da, katılanların drama ortamından olumlu, neşeli, iyimser yaşantılarla ayrılmasını sağlayan sözel bir aşamadır.

Aşağıda klasik bir yaratıcı drama programının aşamaları ve bunların amaçlar, içerik, konular açısından sınıflandırılması görülmektedir:

Drama Kursunda Aşamalar, Amaçlar, İçerik
Amaçlar İçerik
Isınma Aşaması
Oyuna katılma istekliliğinin arttırılması,
Grubun birbirine ısınması,
Grubun oyunlara ısınma,
Grubun dramaya ısınması,
Grubun rahatlaması.
Top ile oynanan tanışma oyunlar
Adını çeşitli biçimlerde söyleyerek tanışma oyunları,
Bedeni gevşetme, rahatlama alıştırmaları,
Eşini bul, ayağını yerden kes oyunu,
Elma toplama oyunu,
Isınmayı sağlayıcı diğer oyunlar

Drama Kursunda Rol Oynama Pandomim Aşaması
Grup içi iletişimin ve etkileşimin sağlanması,
İmgelemi geliştirmesi,
Görme, işitme, dokunma vb. duyuları geliştirmesi,
Pandomim yoluyla ifade becerisini geliştirmesi
Eşinin elini bul oyunu,
Kör tavuk oyunu,
Çeşitli seslerle ilgili çağrışımlar yaptırma,
İkili heykel olma oyunları,
Eşine heykel formu verme,
Gözleri kapalı olarak eşinin heykel formunu- tanıma ve aynısını, canlandırabilme oyunları,
Pandomim yaparak çeşitli eylemleri canlandırma, Atasözlerini canlandırma

Drama Kursunda Doğaçlama Aşaması
Dramada doğaçlama yapabilmesi,
Doğaçlama yoluyla yeni durumlar yaratabilmesi,
Oyun yoluyla kendini ifade edebilmesi,
Doğaçlamaya katılmada istekliliğinin artması,
Doğaçlama yapmaktan zevk alması, eğlenmesi,
Yaratıcı düşünebilmesi,
Hazır bir yapıttan yola çıkarak doğaçlama yapabilmesi,
Kendi uydurdukları öykülerden doğaçlama kurma, durumlar
Yaratma, canlandırma yetilerini geliştirmesi
Masal, öykü, şiir, yöresel öyküler, bir tablo, bir fotoğraf, bir heykel, bir gazete haberi ya da bir ders konusundan yola çıkarak doğaçlama kurmak,
Durumlar yaratma, canlandırma,
Doğaçlama öncesinde konu hakkında- liderin bilgilendirmesi,
Çocukların uydurduğu öykülerden doğaçlamalar yapma,
Öykünün tamamını ya da bir kesitini oynama

Drama Kursunda Değerlendirme Aşaması
Çocukların dramayı değerlendirme yetisinin geliştirilmesi,
Etkileşimi sağlaması,- Paylaşımda bulunması,
Yapıcı, olumlu eleştiriyi yapabilmesi,
Drama çalışmasından, olumlu duygularla ayrılma.
Yaşantılarını ifade edebilmesi.
Doğaçlamaları canlandırdıktan sonra tartışma, değerlendirme,
Gerekirse yeniden oynama,
Duygu ve düşüncelerin olumlu biçimde ifade edilmesi, paylaşılması,
Olumlu duygularla, drama çalışmasından ayrılma.

Yaratıcı drama oyunlarında çocuklarla oyun oynarken öğretmenin dikkat gösterdiği durumlar:

 • Oyuna başlamadan önce çocuklar bir araya getirilmelidir. Çocukları oyuna hazır hale getirme aşaması, ilgi çekici ve muzip şekillerde yapılabilir. Örneğin oyunu başlatan bir çığırtkan figürünün olması, öğretmenin değişik bir rol oynayarak oyunu başlatması, müzik kullanılması vb.
 • Çocukların ilgisini oyun üzerine çekmek ve tüm dikkatlerini orada toplamak amacıyla oyunla bağlantılı kısa bir giriş yapılmalıdır.
 • Oyunun kuralları varsa, yalın bir şekilde öğrencilere açıklanmalıdır.
 • Oyuna başlamadan önce deneme veya ön-prova yapılarak, oyunun nasıl oynanacağı uygulamalı olarak gösterilmelidir. Özelikle küçük yaş gruplarında oyunlar detaylı bir şekilde öğrencilere açıklanmalıdır. Günümüz çocuklarının oyun dağarcığının çok güçlü olmadığını belirtmek gerekir.
 • Oyunun sıralama düzeni varsa (daire, tek sıra, tek kol aralığı, diz çökerek vb.) oyuna başlamadan önce mutlaka bu düzene geçilmelidir.
 • Oyunda kullanılması gereken materyaller önceden hazırlanmalıdır.
 • Oyunun başlangıcı net bir şekilde yapılmalıdır. Bir işaret, düdük sesi vb.
 • Oyun süresince kurallara uymayan ve bunu bilinçli olarak yapmaya devam öğrenci eğitmen tarafından uyarılmalıdır. Oyun süresince bireyini dayatan ve bencilik yapan çocukların grup uyumunu bozmaması için gerekirse oyun durdurulabilir. Çocuğa ilk ikaz yapılır ve oyun sonunda “oyunbozanlık” meselesi üzerine tartışma açılmalıdır.
 • Kuralların içselleştirilmesi noktasında, öğrenci-merkezli yaklaşımlar da kullanılmalıdır. Örneğin, kurallara uymayı ısrarla reddeden bir çocuk, o anda oluşturulan öğrenci meclisinin önüne çıkarılır. Gerekli açıklamaları ve yaptırımı öğretmen yerine, arkadaşları yapar. Meclis, “kendi kuralını kendin koy” ilkesiyle hareket eder. Oyunla ilgili alınan kararlara herkes uymak zorundadır. Çünkü ortada çocukların kendilerinin irade ve rıza göstererek koyduğu kurallar vardır.
 • Kimi oyunlarda tüm çocuklar ebe olmak için can atarlar. Ebe olmak arzu edilen bir konumdur. Bu durumda öğretmen ebe değişimini mümkün olduğu kadar farklılaştıracak bir şekilde, oyunun kurallarında değişikliklere gitmelidir. Ancak bunu yaparken çocukların oyun dünyasına olumsuz müdahaleler yapmamalıdır.
 • Sayışma/tekerleme, çekiliş, tahminde bulunma, “sağ mı sol mu?”, “tek mi çift mi?” vb. yöntemler kullanılırsa, ebe seçimi oldukça eğlenceli bir hale gelebilir.
 • Kurallı oyunlarda zaman zaman bireycilik, hırs, aşırı rekabet, kız-erkek çatışması gibi olumsuz süreçler ortaya çıkabilir. Bu sorunun aşılması uğruna, öğretmen paylaşımcılık ve dayanışma kavramları üzerine öğrencilere yönelik açıklayıcı konuşmalar yapmalıdır. Ayrıca, öğretmen kazanan veya kaybeden ayrımını silikleştirmeli, oyunun finalinde dostluk havası oluşturacak bir ortam yaratmak için zaman zaman oyunun kurallarına müdahaleler yapmalıdır. Ancak oyunun doğallığında yer alan kazanma ve kaybetme durumu tamamen ortadan kaldırılamaz. Biraz olsun törpülenebilir. Sonuçta yenmeyi, yenilmeyi öğrenmek de bir eğitim ve yarının dünyasına bir hazırlıktır. Önemli olan kazanma veya kaybetmenin ‘biricik’ amaç olmamasıdır.
 • Oyunu kaybedenlere verilecek cezalar mizahi ve esprili, mime ve taklide dayalı, bilmece veya şarkı söylemeyi kışkırtan bir tarzda olmalıdır ki oyunun sonunda daha pozitif bir ortam oluşması sağlansın.

Örnek Etkinlikler

Grubun Şarkı Bestelemesi

Amaç: Öğrencilerin hayal güçlerini genişletmek  yaratıcılık becerilerini arttırmak, müzikal becerilerde gelişim, özgüven aşılamak, grup içi samimiyeti arttırmak ve grup içinde takım ruhu oluşturmak.

Uygulama: Öğrenciler ile birlikte bir tema belirlenir. Alınan konu başlığı önerilerinden biri seçilir. Gitar ile 7 akor dört dörtlük ritim ile icra edilir ve bongo ile eşlik edilir. Akabinde öğrencilerden her birinin tema ile ilgili bir cümle kurmaları istenir. İlk öğrenciden alınan cümle akorlar üzerine gitarist tarafından bir ezgi ile şarkı olarak söylenir. İkinci öğrenciden son kelimesi uyaklı olacak şekilde tema ile ilgili bir cümle istenir. Öğrenci zorlanırsa, uyaklı olması öğretmence yardımla sağlanır. Öğrenci desteklenir ve cümlenin kendi fikri olduğu ona hissettirilir. Gitaristce önce ikinci cümle ezgiyle söylenir. Sonra ilk cümle ve ikinci cümle ardışık olarak birlikte söylenir. Üçüncü öğrenciden son öğrenciye kadar aynı döngü takip edilir. Bu sırada yer yer öğrencilerin tekrarlanan ilk cümleleri ezberlemesi, grupça beraber söylemesi sağlanır. Son öğrencinin cümlesinin bestelenmesiyle birlikte tahtaya yazılan şarkı sözlerini takip ederek öğrenciler birlikte kendi yazdıkları şarkıyı hep bir ağızdan söylerler.

Önceki hafta gönüllü olmayan öğrencilerin ertesi haftalarda yeni temalarda bestelenen yeni şarkılara söz yazarak katılımı sağlanır. Yine ilerleyen haftalarda hep bir ağızdan söylemenin yanı sıra bazı dizelerin solo olarak belli bir döngü içinde söylenmesi sağlanarak koroda çeşitlilik oluşturulur ve öğrencilerin tekrardan, tek düzelikten korunarak motivasyonlarının etkinliğe karşı yüksek tutulması sağlanır.

Süre: 20 Dakika.

Grup kurallarını koyma ve “Kuralına sahip çık” oyunu

Amaç: Grupça, interaktif bir şekilde grup kuralları koymak. Kendi koyduğumuz bu kurallara sahip çıkmak.

Uygulama: Öğrencilere, “Eğer beraberce grup kuralları koyarsak yaratıcılık faaliyetlerimizi en etkili şekilde ortaya koyabiliriz” denir. İlk kuralı koymak için onlardan izin istenir. Onlara proje boyunca birbirimize saygı göstererek birbirimizi dinlememiz gerektiği söylenir. Kabul edenlerden ellerini sehpanın üzerine koymaları istenir. Onlara grup kurallarını düşünmeleri için süre verilir. Herkesin bir kuralı olması istenir. Bu kural çiğnendiğinde kuralın sahibinin kuralı kibarca hatırlatması istenir. 1. oturumdan hemen sonra kimin kuralının ne olduğu kağıda yazılır. Grup kurallarının çiğnendiği yerlerde kuralın sahiplerinin harekete geçmesi amaçlanır.

Süre: 10 dakika

Oyun\Etkinlik: Ayna Oyunu

Oyunun süresi, katılımcı sayısı: 5–10 dakika, 10 öğrenci.

Amaçlar-Hedefler: Ortak hareket edebilme, özgüveni geliştirerek kendini ifade edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, ince ve kaba motor becerilerini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Uygulama: Öğrenciler arasında ikililer oluşturulur. İkili olan öğrencilerden biri ayna olur, diğeri ise onun karşısına geçer. Ayna olan çocuk arkadaşının yaptıklarını taklit etmek zorundadır.

Oyun\etkinlikYankı Oyunu/ Sesli Ayna Oyunu

Oyun süresi, katılımcı sayısı: 15 dakika, 10 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Taklit ve rol yapma becerisini güçlendirme, konsantrasyona ve duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Uygulama: Ayna oyununda olduğu gibi bu oyunda da öğrencilerden beklenen, birbirlerini taklit etmeleridir. Ama bu defa birbirlerinin vokallerini (seslerini) taklit etmeleri gerekmektedir. Oyunun ilerleyen aşamalarında öğrencilerin birbirleriyle diyalog kurmaları ve doğaçlama yapmaları istenmelidir.

 

 

1995’ten BUGÜNE 27 YILDIR PARLAK IŞIKLAR ÜLKEMİZİ SANATLA AYDINLATIYOR.

egitimyoneticisiDrama Kursu