Duyurular

Müzik Kursları Ankara Ramel Sanat | Kayıtlarımız Devam Ediyor

MÜZİK KURSLARI ANKARA RAMEL SANAT

Müzik kurslarında Modernize Metotlar kapsamında, Ankara’da psikopedagojik faktörler dahilinde uygulanan eğitimler gitar, bateri, yan flüt, şan ve piyano kursunu içermektedir.

Gitar, Bateri, Yan Flüt, Şan, Piyano

1995’te Kurulan Akademi Müzik Kurslarında 2007’den Beri Neden Motivasyonu İlk Sırada Görüyor?

Müziğe ilk defa adım atan çocuk veya yetişkin her birey genellikle eğitimin ilk safhasında, kendiliğinden güçlü bir motivasyona sahiptir. Bu motivasyonun kaynağı müziğe olan ilgi ile doğru orantılı olarak yeni bir uğraşın getirdiği pozitif etkidir.

Müzik kurslarına başlarken, ilk etapta, önceden öğrencide hakim olan müziğe dair pozitif fikirlerle, bir kursa başlayışla gelen öğrencinin müziğe aktif katılımıyla ve öğrencinin enstrüman ile fiziksel olarak iletişime geçiyor oluşuyla öğrencide “ekstra bir motivasyon” ortaya çıkar. Eğitime başlarken ilk etapta mevcudiyeti söz konusu olan bu ekstra motivasyon çok değerlidir. Müziğe dair bu güçlü motivasyonu en iyi şekilde değerlendirme görevi de, öğrencinin kursa devam ettiği okula aittir. Bu güçlü motivasyonun eğitim bilimine, öğrenci psikolojisine uygun şekilde değerlendirilmesi halinde, kurs sürecinin ilerleyen evrelerinde, öğrencinin daha başarılı olma ihtimali yüksek oranda artmaktadır. Elbette bu yöntemi izlemeyi seçmek son derece detaylı işlenmesi gereken bir evreyi doğurur ve eğitimi verecek okul için ileri düzeyde efor harcanmasını gerektirir. Bununla birlikte müzik eğitiminde etkili başlangıç evresi için okulun sağlaması gereken, ihtiyaç duyulan uzman sayısı da katlanmaktadır. Okul, bu evrede, sadece bir koordinatör ve ilgili enstrüman eğitmeni yerine, sadece bu evre için eğitim yöneticisi, psikolog, pedagog, koordinatör ve enstrüman eğitmenini planlamakla yükümlü hale gelir. Bu nedenle Ülkemizde psikopedagojik bazlı müzik eğitimi genellikle sağlanamamaktadır. Modernize Metotlar kapsamında Çayyolu Ümitköy merkez adres başta olmak üzere sözü edilen uzmanlar, eğitimin en değerli başlangıç evresinde koordinasyon halinde çalışmalıdır.

Modernize Metotlar, öğrencinin, en kısa sürede enstrüman ile fiziksel iletişimin yanı sıra daha önemli olan mental iletişime geçmesi gerektiğini savunur. Bu da ancak ve ancak öğrencinin enstrüman üzerinde belirli düzeyde icralarda bulunabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle yöntem müzik kursu başlangıç döneminde teorik eğitimi minimum seviyede tutar, pratiğe ağırlık verir ve bunu yaparken enstrüman öğrenme sürecinin bilimsel yönlerini de uygulamaya dahil eder. İzlenen yolun bu şekilde eğitim bilimi yönünde nesnel olması sağlanır. Müzik kurslarında, öğrencinin en kısa sürede enstrüman üzerinde icralarda bulunmasını sağlamak amacında ilerlerken, eğitim sürecinin ilk safhasında mevcut olan güçlü motivasyonu en verimli şekilde değerlendirmek zorunluluktur. Peki bu nasıl sağlanır?

Müzik eğitimi sürecinde öğrencinin takip etmesi gereken bilimsel basamakların varlığı söz konusudur. Bu basamaklardan en önemlisi ilk derslerde verilmesi gereken ve öğrenci tarafından ders dışında da tekrar edilmesi gereken alıştırmalar sürecidir. Evet, bu alıştırmalar sıkıcı olarak tanımlanabilir ancak öğrenci hali hazırda kursunun ilk safhasında güçlü bir motivasyona sahiptir. Bu nedenle ilk derslerde gerçekleşecek alıştırmalar süreci için son derece elverişli şartlar mevcuttur. Müzik alanında eğitim bilimi temelli olarak inceleme yapıldığında, alıştırmalar sürecinin en yoğun haliyle kısa süreli olan ilk dönemde uygulanması, ilerleyen safhalar için, öğrenciye tam bir hazır bulunuşluk getirir. Bu kazanım eğitimin ikinci evresindeki basit icralarda başarı ihtimalini katlayarak arttırır ve öğrencinin belirli düzeyde icralarda bulunabilmesi sürecini kısaltırken, bu icraları bilimsel yönüyle doğru şekilde ve başarıyla gerçekleştirmesini sağlar. Öğrencinin kurstaki ilk safhasında mevcut olan güçlü motivasyonunun, en verimli şekilde kullanılması yoluyla enstrümanın öğrencinin hayatında hobi olarak veya profesyonel olarak kalıcı hale gelmesinin sağlıklı zemini kurulmuş olur.

Yukarıda da belirtildiği üzere Modernize Metotlar, öğrencinin, en kısa sürede enstrüman ile fiziksel iletişimin yanı sıra daha önemli olan mental iletişime geçmesi gerektiğini savunur. Bu da ancak öğrencinin kısa sürede basit düzeyde icracı konumuna ulaşmasıyla mümkündür. 2007 yılından itibaren aktif olan Modernize Metotlar’ın kent enstitüsü bakış açısıyla bağdaşık olan en hızlı ilerlemeyi hedefleyen fikrin uygulaması Çayyolu Ümitköy Merkez adreslerde devam etmektedir. Tam zamanlı psikologlarımız ve pedagoglarımızla desteklenen Modernize Metotlar ile eğitim almadan önce kayıt anlamında hiçbir bağlayıcılığı olmayan ücretsiz fiziksel yeterlilik ve yetenek analizlerimize katılmanızı tavsiye ederiz.

Randevu Almak İçin

TEL NO: 0(312) 235 2357 

Yukarıdaki makalenin devamı olarak küçük yaş grubunda olup müziğe yeterince ilgisi olmayan öğrencilerin müziğe katılımını sağlamada okulun, başka bir deyişle eğitim yöneticilerinin, pedagog ve psikologların rolü ile ilgili makale yakında web sayfamızda yayımlanacaktır. Ayrıca, müziğin insan üzerindeki pozitif etkilerinden faydalanmaya karar vermiş ancak müzikle ilgisi daha önce hiç olmayan öğrenci adaylarının izlemesi gereken en faydalı yöntemler de aynı makalede yayımlanacaktır. Ücretsiz yetenek analizleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bu sayfanın devamını okumanız önerilir.

ÜCRETSİZ FİZİKSEL YETERLİLİK YETENEK ANALİZİ

Ücretsiz analizler Çayyolu Ümitköy Merkez Binasında uygulanmaktadır. Analiz randevularını merkez adresimizden almanız gerekmektedir.

Uygulanan bu analizler enstrüman kursu almadan önce çalmayı arzu ettiğiniz enstrümana yeterliliğinizin olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Analizlere katılmak için hiçbir ön koşul bulunmamaktadır. Analizler her yaştan sanatsevere açıktır. Analizlerin içeriğinde katılımcının ezgisel belleği, koordinasyon seviyesi, ses algısı, ritim duygusu, kulağı, çalacağı enstrümana göre parmaklarının yapısı, gücü ( Nefesli bir enstrüman çalınacak ise ağız diş yapısı ) gibi bir çok kriter incelenmekte, elde edilen verilere göre öğrencinin enstrüman eğitimi alıp almaması konusunda karara ulaşılmaktadır. ( Enstrüman eğitimi alma amacınıza göre analizler farklılık göstermektedir. Hobi amaçlı eğitim kurs alacak öğrenci adaylarımız ile profesyonel düzeyde düşünen veya konservatuvara girmeyi amaçlayan öğrenci adaylarımıza farklı analizler uygulanmaktadır.)

Analizlerden ulaşılan veriler doğrultusunda:

1- Eğitimini almak istediğiniz enstrüman için yeterli olup olmadığınıza

2- Yeteneğiniz ile ilgili genel bir fikire

3- Hangi enstrümana daha yetenekli olduğunuz ile ilgili genel bir fikire

ulaşılabilmektedir.

Bu analizlerle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur ki analizler sadece yeterlilik saptaması yapmaktadır. Analizler sonucunda yeteneğinizin tam kapasitesinin kavranması bilimsel olarak mümkün değildir.

Analizlerimiz randevu aldığınız takdirde tamamen ücretsiz olup hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Enstrümana yeterli görülmeniz durumunda kayıt olmak zorunda değilsiniz. Analizler çok vaktinizi almazlar ancak bazı özel durumlarda 20 dakikaya kadar uzayabilmektedirler. ( İkiden fazla enstrüman için yapılan analizler çok daha uzun sürmektedir. Konuyla ilgili bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.)

Analizlerin Diğer Amaç ve Faydaları

Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerimiz sayesinde çalmayı hedeflediğiniz enstrümana yeterliliğinizin olmadığı saptandığında vaktinizi boşa harcama ihtimaliniz sıfıra indirilmiş oluyor başka bir enstrümana yeterliliğiniz varsa bu enstrümanın kursuna yönlendiriliyorsunuz.

Bazı istisnadi durumlarda öğrenci adaylarımız, karar verdikleri enstrüman dışında daha yetenekli görüldükleri enstrümanlara yönlendirilmektedir. Ancak bu demek değildir ki daha yetenekli olduğunuz enstrümanın eğitimini almak zorundasınız. Zira herhangi bir enstrümana yeterli görülen kişi yüksek ihtimalle çoğu enstrüman eğitimini almaya yeterlidir. ( Hobi amaçlı olduğu sürece )

Eğer öğrenci adayımızın ilerleyen dönemlerde konservatuvara girme ihtimali mevcutsa hangi enstrümanı seçtiği hayati önem taşımaktadır ve analizlerimiz bu yönde büyük önem arz etmektedir.

egitimyoneticisiMüzik Kursları Ankara Ramel Sanat | Kayıtlarımız Devam Ediyor

Related Posts