Duyurular

Whole Brain Kapsamında Sanat Eğitimleri Artık Ramel’den Modernize Metotlar ile Sağlanıyor

VE RAMEL DE WHOLE BRAIN KADROSUNDA

“Whole Brain Method” tam ve kalıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un okul bazında pilot uygulaması Ankara’da gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir.

Whole Brain Method dahilindeki 13 modülden BGP modülü piyano, ritim, bateri eğitimleri içermektedir. Bu eğitimler Ramel Kadrosu tarafından sağlanmaktadır. Yine Mandala Modülü ve Yaratıcı Drama Modülü eğitimleri Ramel Kadrosunca sağlanmaktadır.

Whole Brain Kapsamında Sanat Eğitimleri Artık Ramel’den Modernize Metotlar ile Sağlanıyor

WHOLE  BRAIN  METHOD

Whole Brain Method’un modüllerinden uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir.

Dünya’nın dört bir yanında uygulayıcılarca tam ve kalıcı sonuçlar alan Whole Brain Method’un okul bazındaki pilot uygulaması Ankara Çayyolu’nda gerçekleşmiştir ve Ramel’in de katılımıyla Çayyolu’nda uygulamalar devam etmektedir.

Yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Dikkat Eksikliği,

Hiperaktivite,

Öğrenme Güçlüğü,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Disleksi,

Diskalkuli,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 3-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Diğer bir küme,

Yaşam kalitesini arttırmak isteyen, dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

Whole Brain Method kapsamındaki katılımcıların büyük kısmı ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.  

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, bakanlık onaylı psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların ruhsatlı olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte kapsamlı şekilde gerekli analizler yapılır ve kişiye Whole Brain Method’a özgü testler uygulanır. (Analizler için randevu aldığınızda lütfen evrelerin daha verimli gerçekleşebilmesi için ücretsiz ön üyelik talep ediniz. Ayrıca RAM raporu ile başvuran öğrenciler için analizler ve 7 modül yine ücretsizdir.)

2 – Modül Seçimi:

Kişinin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla çok yönlü uygulamalar ve eğitimler içeren modüllerden belirlenenler seçilir. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir.

egitimyoneticisiWhole Brain Kapsamında Sanat Eğitimleri Artık Ramel’den Modernize Metotlar ile Sağlanıyor