Duyurular

Gitar Kursu – Hızlı Gitar Metodu

Gitar Kursu – Hızlı Gitar Metodu

GİTAR EĞİTİMİNDE MODERNİZE METOTLAR

KLASİK Gitar – AKUSTİK Gitar – ELEKTRO GİTAR DERSLERİ

HIZLI GİTAR METODU ile gitar çalmayı öğrenmek isteyen sanatseverler repertuarlarını oluşturmak için aylarca yıllarca beklemek zorunda kalmıyorlar.  Bünyemizde yeni öğrenme teknikleriyle çok kısa sürelerde gitar çalmak mümkün.

Yeni Eğitim Sistemi Hızlı Gitar Metodu ile Gitar Kursu Çayyolu

Dünya’da birçok ülkede yaygın olarak benzerleri uygulanan HIZLI GİTAR METODU kullanılarak modern öğretim teknikleriyle alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve haftada 2 saat bire bir özel ders alan gitar öğrencileri MAKSİMUM 5 ayda kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir.  


Türkiye’de psikolojik ve pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ilk ve tek metot olan ve uygulanmaya başlanan tarihten itibaren büyük yankı uyandıran “Hızlı Gitar Metodu”, Modernize Metotlar kapsamında Süre ve Öğretim GARANTİLİDİR.

“Eğitimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Dahi Yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

ÖĞRETİM GARANTİSİ

Uygulanan programın yoğunluğuna göre gitar öğrencilerinin maksimum 5 ayda eserler icra eder düzeye geleceği basit koşullar sağlandığı takdirde garanti edilmektedir. Gitar icracısı olarak uzmanlaşmak tabii olarak belirtilen süreçlerde mümkün değildir ancak bünyemizde uygulanan modern öğretim sistemi ile alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve birkaç ay gibi kısa bir sürede gitar öğrencileri kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir.

Öğrenmeyi de Öğreten Eğitim Modeli

Hızlı Gitar Metodu devamında teori ağırlıklı program olan Guitar Academy’ye başlanır ve uzmanlaşma süreci olan alan dersleri ile öğrencinin yatkın olduğu veya ilgi duyduğu alanın ileri düzey detayları işlenir.

Metodun devamında teori ağırlıklı eğitim için Guitar Academy’e, sonrasında master class dersleri ile uzmanlaşmak için Alan Seçimi yaparak alan derslerine devam edilebilmektedir.

ÖĞRETİM GARANTİSİ

Modernize Metotlar’ın en ünlü programı olarak bilinen Hızlı Gitar Metodu ve benzeri modern metotlar, gitar eğitimi almaya yeni başlamış öğrencilerin yanı sıra yaygın sebeplerden ötürü gitar çalmaktan vazgeçmiş binlerce öğrenciyi de başarıya ulaştırmış, onlara gitarı yeniden sevdirmiştir. 

17.Onur Ödülü Sahibiyle Eğitimde Fark Yaratan Bakış Açısı

 Aşağıdaki Bölümü Okumadan Önce “Modernize Metotlar” Başlıklı Makaleyi Okumanız Tavsiye Edilir.

Modernize Metotlar

Öğrencinin ne öğrenmek istediğinin saptanması gibi konular kurs sürecinde en ciddi, en önemli unsurlardandır. Ülkemizdeki müzik kurslarında ne yazık ki ne tür şarkılar çalmak istediği hiçbir zaman sorulmamış öğrenci sayısı tahmin edilemeyecek kadar fazladır. Bu öğrencilerin hemen hemen hepsi yıllarca kursa devam ettikten sonra enstrüman çalma fikrinden kendilerini suçlu ilan ederek vazgeçmektedirler. Öğrencilerin bir kısmı kurum veya kurum eğitmeni tarafından kendilerine kurs başlangıcında bu konunun sorulması gerektiğini uzunca aylar sonra aldıkları eğitim, edindikleri birikim sayesinde fark etmeyi başarırlar ve bu parçaları ne zaman çalmaya başlayacağını veya çalması için ne yapması gerektiği sorusunu gündeme getirirler ancak tatmin edici bir cevap alamazlar. Bu durumla karşılaşan öğrenciler yaşları doğrultusunda farklılık gösteren yollara başvurmaktadır. Bunlardan en olumlusu kurs değiştirmektir. Ancak bu gibi talihsiz durumlarda en olumlu tercihi yapmış olmak dahi ülkemizin sanat eğitim şartlarının tesirinde ileri derecede olumsuz bir sonuç doğurmaktadır. Bu öğrenciler genellikle yeni tercih ettikleri kurslarda da gerekenlerin yapılacağı vaad edilmesine rağmen aynı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Çünkü ülkemizde konservatuvarlı veya müzik okullu eğitmenlerin hemen hemen hepsi daha önce yukarıda bahsedilen nedenlerle geleneksel ve kalıplaşmış bir müzik eğitim anlayışına sahiptir. Yeni seçilmiş kurs ne kadar kesin vaadlerde bulunursa bulunsun eğer bu kursun önceden belirlenmiş, strateji haline getirilmiş ve eğitmenlerine benimsetilmiş eskisinden farklı bir sistemi yoksa öğrenci derse başladıktan sonra eğitmen doğal olarak yine kendi zihninde oturmuş sistemi takip etmektedir ki ülkemizde ne yazık ki çoğu İstanbul’da bulunan, önceden belirlenmiş, strateji haline getirilmiş ve eğitmenlerine benimsetilmiş farklı sistemler uygulayan kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Öğrenciler aynı tarz sorunlarla güvenerek kaydolduğu yeni kursta da karşılaştığında yıkıma uğramaktadır. Bu öğrencilerden müziğe tutkuyla bağlanmış olanlar birkaç kurs daha denemektedir. İşte bu durum, yıllardır içinde bulunulan sürekli kurs değiştirme sorunsalının asıl kaynağıdır. İlk defa kursa başlayan öğrenciler hariç hemen hemen tüm müzik/enstrüman öğrencilerinin ve müzik eğitmenlerinin haberdar olduğu sürekli kurs değiştirmek zorunda kalmış öğrenciler kalabalığının ülkemizde yıllar öncesinde ortaya çıkmış olup günümüzde toplumumuzun müziğe, sanata karşı artan ilgisiyle doğru orantılı şekilde artarak büyümesi üzüntü ve hayret vericidir. Bu gibi sorunlarla karşılaşan öğrencilerden müziğe tutkuyla bağlanmış olanlar belki birkaç kurs daha denedikten sonra enstrüman ile ilişkisini kesmekte veya kendi kendine nasıl öğrenebileceğinin yollarını aramaktadır ki bu yöntem öğrenci için enstrüman eğitimini son derece meşakkatli, yorucu ve gerekenden çok daha fazla vakit alan/harcatan bir uğraş haline getirmektedir. Ülkemizdeki ilk 12 yıllık eğitim sisteminin doğurduğu sonuçlar sebebiyle çok vakit harcatır hale gelen enstrüman uğraşı vakit çaldığı düşünülerek bırakılır veya yorucu hale gelen enstrüman uğraşı yüksek ihtimalle zevksiz olduğu düşünülerek bırakılır. Öğrencilerin bir kısmı bu tarz sorunları uzunca aylar sonra aldıkları eğitim, edindikleri birikim sayesinde fark etmeyi başarırlar peki fark edemeyen öğrenciler?Bu öğrenciler çoğunluğu temsil etmektedirler, çünkü kurslara devam eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 14 yaşın altındadır veya çevresinde müzikte belli bir seviyenin üstünde bilgiye sahip kimse olmayan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin büyük kısmı enstrüman çalabilecekleri günü, arzu ettikleri parçaları çalabilir potansiyele ulaşacakları günü hayal ederek yanlış bir eğitim sistemi izlendiğinden habersiz kurslarına çok uzun süreler devam ederler. Bir noktadan sonra öğrenci sonuç alamadığını düşünerek kursu bırakır ve emek verilen aylar belki de yıllar, yapılan maddi harcamalar boşa gider, en önemlisi bu öğrenciler artık aktif anlamda sanattan uzak bırakılmıştır. Ülkemizdeki aktif sanatsever sayısı bu gibi yanlış eğitim yöntemlerinin kullanılmasıyla her geçen gün ciddi oranda düşmektedir.

Enstrüman çalabilecekleri günü hayal etmekten yorularak enstrümanla ilişkisini kesen öğrencilerden büyük bir kısmı kurslarda, gerekmediği halde aylar veya yıllarca bir enstrüman eğitim programını takip etmişler ve yeterince sonuç alamadıkları gerekçesiyle enstrüman öğrenmeyi bırakmışlardır.

Yukarıda daha önce belirtildiği gibi öğrencinin başardığını hissetmesi, sonuç aldığını görmesi, yapabilme duygusunu tatması özetle moral ve motivasyonu, öğrencinin eğitim sürecine devamı için bir gereklilikten öte zorunluluktur. Oluşum, kurulduğu ilk yıllardan sonra ülkemizde alanında yaşanan sorunların kesinliğinden emin olmuş ve yaşanan problemlerin boyutları ile ilgili daha net veriler elde etmesiyle birlikte bünyesine kattığı Ar-Ge departmanı, 2007 yılında araştırma merkezi (Müzik ve Sahne Sanatları Eğitim Araştırmaları Birimi) haline getirilmiş ve bu alanda motivasyonun incelenmesi hususu üzerine yoğunlaşılmıştır. Fikir zenginliği esas alınarak özgün öğretim teknikleri, kurum işleyiş mekanizmaları ve eğitim metotları hazırlanmaya başlamıştır.

Araştırma Merkezi’nin fikir zenginliği esas alınarak ürettiği eğitim metotlarının en önemli örneği Gitar Eğitiminde Modernize Metotlar başlığı altında müzik severlere buluşmuş Hızlı Gitar Metodu’dur. Bu metot “Modernize Metotlar” başlıklı makalede sözü edilen sorunlar gibi bir çok sorunun ortadan kaldırılmasını hedefleyerek projelendirilmiş, sorunların çözümünden hareketle modern çağın gereklilikleri, psikolojik-pedagojik faktörler, öğrenci talepleri, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde, ABD’de ve Dünya’nın diğer gelişmiş ülkelerinde  enstrüman öğretme-öğrenme metotlarındaki gelişmeler, değişimler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren pozitif sonuçlar doğurmuştur. Öğrencilerde gözlemlenen pozitif sonuçlar ve veli geri bildirimlerinin etkisiyle bu metot üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmaya başlanmış ve proje kapsamına eğitimcilerin yanı sıra tıp doktorları, psikolojik danışmanlar, biyologlar dahil edilmiştir. Metodun amacı, ülkemizde eskiden beri uygulanan bilindik programlardan farklı olarak öğrencinin çok kısa sürede gitar üzerinde icralarda bulunulabilindiğini görmesini sağlamaktadır. Olabildiğince kısa sürede öğrenciye yapabilme duygusunun verilmesi amaçlanır ve bu yolla öğrencinin motivasyonu mümkün olan en üst düzeyde tutulur. İleriki basamaklarda uygulanan öğretim teknikleri ile öğrencinin motivasyonunun mutlak suretle devamlı olarak belli bir düzeyin altına düşmemesi hedeflenir. Eski sistem ise uzun aylardan hatta uygulanan programın niteliğine göre bazen ancak yıllardan sonra öğrencinin arzuladığı icralar noktasına ulaşmaktadır. Basit bir dille ifade edilecek olursa eski sistemler, öğrenciye uzunca süre yükleme yapmakta ve yüklenenlerin öğrencinin talebine dönük icralarda kullanılabilmesi ancak bu uzun sürenin sonunda mümkün olabilmektedir.


Müzik eğitimi alanında ülkemizde tartışılmaz derecede başarılı bir akademik kariyere sahip Profesör Nevhiz Ercan, yayınladığı makalede “müzik eğitiminde, öğrencilerin gerçekten ne öğrenmek istediğinin iyi saptanmasının zorunluluk olduğu” konusuna değinerek eski sistemler kapsamında yıllarca alınan özel derslerden sonra öğrencilerin enstrüman çalmaktan zevk alamaz hale gelmesinin çok sık rastlanan bir durum olduğunu anlatmış ve bu konuda alınabilecek önlemleri dile getirmiştir. Oluşum bünyesinde, Hızlı Gitar Metodu’nun bitirilmesinden sonra, öğrencilerin farklı amaçları doğrultusunda hazırlanmış gitar eğitim programları sunulmaktadır. Bu nedenle Hızlı Gitar Metodu ve devamında izlenen program, ülkemizde alışıla gelmiş gitar eğitim programlarından çok farklı oluşuyla, hali hazırda uygulanan programların bir anlamda geçerliliğini yitirdiğini ifade etmektedir.

Modernize Metotlar’ın Ülke Çapına Yayılarak daha büyük kitlelere fayda sağlaması En önemli Toplumsal Görevlerimizdendir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

“Hızlı Gitar Metodu” sonrasında izlenen programlar ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Gitar Kursu

Hızlı Gitar Metodu İçin Detay Bilgiler:

 5 Ayda Gitar Çalmak

Haftada 2 yerine bir saat bire bir özel ders alan öğrencilerin sözü edilen noktaya gelmeleri 6 ile 9 ay arasında sürmektedir.

Gitar icracısı olarak uzmanlaşmak tabii olarak belirtilen süreçlerde mümkün değildir ancak uygulanan öğretim sistemi ile alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve birkaç ay gibi kısa bir sürede katılımcılar kayda değer gitar icracıları haline gelmektedir.

Öğretim olgusu ancak ve ancak öğrencinin kendisini güvenli ve rahat hissetmesi sağlandığında verimli olarak başlar. Bu ortamı sağlamak için gereken sorular öğrenciye yöneltilmeli ve sağlıklı cevapların alındığından emin olunmalıdır. Uygulanan yöntemler ve öğretilecek eserler öğrencinin becerilerini rahatça sergileyebilmesi amacından yola çıkılarak seçilir çünkü öğrenci kendini başarılı hissettiği sürece kaygılarını azaltır, rahatlar ve özgüvenini güçlendirir. Müzik kursu sürecinde mutlaka öğrenciler gerektiği zamanlarda övülmeli ve eleştirilmelidir. Olumsuz eleştiriler uygun bir dille, yapıcı şekilde dile getirilmelidir. Eğitmen eleştirilerin belli gerekçelere dayandığı gösterebildiği takdirde öğrenci bu eleştirilerin adil olduğuna inanır ve hatalarının üstesinden gelebilir, şevk kazanabilir. Aksi durumlar öğrenciyi enstrümandan soğutur, öğrenci kendini engellenmiş hisseder.

egitimyoneticisiGitar Kursu – Hızlı Gitar Metodu