Zeybek Dans Kursu

Zeybek Dans Kursu

Zeybek Derslerimiz Devam Ediyor

Modern Dans Kursları

Modern dans, özünde yoğunlukla baleden, müzikten, tiyatrodan, kısacası sanatın her dalından her parçayı almakta ve yaratıcılığın enginliği içinde bunları birbirine harmanlamaktır. Modern dans, temayı kalıplar içinde, beklendiği gibi görmez ve anlatımını kalıplardan kurtularak, yaratıcılığı ön plana çıkartarak yapar ve temayı sanatçının kendinden bir şeyler katabildiği kompozisyonlar haline getirir.

Modern dansa bu çizgide yaklaşmakta ve 6-8 kişilik özel gruplarda eğitim vermektedir. Modern Dans Grupları Akademik Gruplar ve Hobi Amaçlı Gruplar olarak ikiye ayrılır. Akademik Gruplar Konservatuvara Hazırlık Gruplarıdır. Bu gruplarda üniversitelerin modern dans bölümlerine öğrenci yetiştirilmektedir.

Modern dansın kökeni Amerika ve Almanya’ya dayanan günümüzün modern dans’ı, Alman ve Amerikan dansçıların birbirlerinden habersiz bağımsız biçimde, öykülemeci ve gösterişli bale geleneğine karşı çıkan yeni dans biçimleri geliştirmeleriyle şekillenmeye başlamıştır. Fakat, çok büyük ihtimalle Alman ve Amerikan modern dans gelenekleri birbirleriyle etkileşime girmeseydi yeni figürlerin doğuşundan bahsedilemeyecekti. Avrupalıların Baleleri ve Salon danslarıyla Amerika’da yaşayan Kızılderili’lerin geleneksel danslarının entegrasyonuyla Amerika’nın modern dans anlayışı meydana gelmiştir.

Almanya’da da otuzlu yıllarda birçok Alman dansçı Amerika’ya göç etmiş ve Amerikan modern dansının gelişimine katkı sağlamış ve modern dansa yeni bir boyut getirmiştir. ( Bu dasçıların en önemlileri: Isadora Duncan, Ruth St Denis ,Ted Shawn, Martha Graham, Merce Cunningham, Paul Taylor)

Hareketler ve jestler bir vücut dili geliştirerek, sözcüklerin anlatım yükünü üstlendikleri gibi, bu anlatımı, sözcükleri aratmayacak biçimde hatta bazı durumlarda sözcüklerden daha güçlü biçimde sergilemektedirler. Dans dünyasında bunun en iyi örneği ile karşılaşırız. İlkel insandan günümüze insanlar, çeşitli sebeplerle her daim dans etmişlerdir. Özellikle sözcüklerle anlatımın henüz oluşmadığı ilkel zamanlarda, insanlar sevinçlerini, kaygılarını, korkularını, başarılarını ve yaşadıkları çeşitli olayları dans diliyle anlatmışlardır.

Günümüz insanı, temayı belirli şekilde görmeyi bekler durumdadır. Modern dansın amacı da bu şekillenmelerde yeni bakış açıları geliştirmektir. Bu durumda modern dans, sadece belirli şekillerle ifade edebilme fikrinden yola çıkmaz. Özünde bale ve müzikten bir çok öğeyi barındırmakla birlikte sadece vücutla bir ifade yaratmaktadır. Örneğin; balede kullanılan mimikler, modern dansta çok nadir olarak kullanılmaktadır.

Eski uygarlıklarda da rastlanan bu yapı, özellikle maske takarak yapılan sahne gösterilerinde görülmesine rağmen, günümüz modern dansında yüz ifadesinin nötr konumu bu anlamda bu dans türünde bir çeşit maske olarak kabul görebilir.

Boyutu yoğun olarak ön planda tutulan bu dal, klasik baleden hareketle gelişen yeni pek çok açılımlarla balenin yapısına da önemli yaklaşımları katmıştır.

Eğitim Yapısı

Modern dans, temayı kalıplar içinde görmek yerine, kalıplardan kurtularak, yaratıcılığı ön plana çıkartan ve sanatçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar haline getirmeyi amaçlar. Bu durumda modern dans, sadece kalıpların kırılması fikriyle yola çıkmayıp, özüne yoğunlukla baleden, müzikten, tiyatrodan, kısacası sanatın her dalından her parçayı alarak yaratıcılığın enginliği içinde bunları birbirine harmanlamaktır.

egitimyoneticisiZeybek Dans Kursu