Erken Yaşta Müzik Eğitimi

Erken Yaşta Müzik Eğitimi

Çocuklukta müzik eğitimi alan öğrencilerde gözlemlenen gelişmelerle ilgili Dünya’da çok sayıda araştırma ve deney yapılmıştır. Bu bağlamda erken yaşta müzik eğitiminin faydaları ile ilgili uluslararası kanıtlanmış çok sayıda veri bulunmaktadır.

 

MODERNİZE METOTLAR

Çayyolu Erken Yaşta Müzik Eğitimi, çocukluk döneminde müzik

Ramel bünyesinde eğitim verecek kişilerin lisans ve yüksek lisans düzeyindeki akademik dereceleriyle birlikte pedagojik formasyon sahibi eğitimciler haline gelmesi sağlanmıştır. Daha önemlisi sadece üniversitelerin sanat ile ilgili bölümlerinden mezun olup eğitimcilikle ilgisi olmayan kişilerin eğitim vermesinin Ülkemizde yarattığı sorunların çözümü için Ramel bünyesinde eğitim verecek kişiler, kent enstitüsü bakış açısıyla psiko-pedagojik bazlı hizmet içi eğitimlere tabi tutulmuş ve bu yolla eğitim kalitesinin Modernize Metotlar kapsamında beklentilerin ötesine ulaşması sağlanmıştır. Tam zamanlı Psikolog ve Pedagoglarımızla Desteklenen Psiko-Pedagojik Temelli Eğitim Yöntemleri Modernize Metotlar’ın Ülke Çapına Yayılarak Daha Büyük Kitlelere Fayda Sağlaması En Önemli Toplumsal Görevlerimizdendir. 

Bateri, küçük yaş grupları için de piyano ile beraber eğitimi ilk sırada önerilen enstrümandır. Temel bir enstrüman oluşu nedeniyle, ritim duygusunun, koordinasyonun gelişmesine büyük katkı sağlayan bateri, erken sonuç vermesiyle küçük yaş gruplarını müzik ile tanıştırmak için son derece elverişli bir enstrümandır. Piyano ile müzik kurslarına başlaması erken olarak değerlendirilmiş öğrencilere Carl Orff Yöntemi sentezli bateri/perküsyon programları önerilmektedir. Bu program, dönemsel olarak renklerin öğretme teknikleri içerisinde kullanıldığı piyano eğitimlerini de bünyesinde barındırmaktadır.

Carl Orff Yöntemi’nin içeresinde ağırlıklı haliyle perküsyon öğeleri bulunmaktadır. Bu nedenle Orff Yöntemi ile eş zamanlı olarak sürdürülen perküsyon ve bateri dersi, bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki öğrenciye büyük fayda sağlamaktadır. Boyutları küçültülerek ölçeklendirilmiş akustik baterilerle ve dijital baterilerle sağlıklı bir erken müzik eğitimi dönemi sağlanabilmektedir. Pedagojik yönden değerlendirildiğinde, bu enstrümanın seçilmesiyle, çabuk sonuç veren bir enstrüman olması sayesinde, bateri kursu alan küçük yaş grubu öğrencilerinin müzik eğitiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Müziğe eğitimine başlama yaşı küçük olarak düşünülen öğrenciler için bu eğitimler eşsiz bir fırsattır. Ayrıca bateri eğitiminin ilk safhalarında dijital bateri (davul) kullanılması bu yaş grubu öğrencileri üzerinde dijital baterinin çeşitli ekstra özellikleri sayesinde pozitif sonuçlara büyük katkı sağlamaktadır. Bateri dersi içerisinde küçük yaş gruplarına verilen eğitimlerde karşılaşılan genel problemlere pratik çözümler oluşturan dijital davullar ile öğrencinin dikkatinin enstrümana yoğunlaştırması kolaylıkla sağlanabilmektedir. Zaman zaman oluşabilecek konsantrasyon eksikliklerinde, bateri eğitimcisi, yine dijital bateri üzerindeki eğlenceli ekstra fonksiyonlarla öğrencinin dikkatini toplamasını sağlayabilmektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde eğitimin ilk safhasında öğrencilerin yaş gruplarına ve karakteristik özelliklerine göre enstrüman seçimi büyük önem arz etmektedir.

Özellikle 3 yaş grubunda yaptığımız analiz doğrultusunda piyanoya başlamak erken olarak değerlendirilebilmektedir. Bu yaş grubu psikologlarımız ve pedagogumuz ile daha temel bir eğitim olan perküsyon ağırlıklı derslere yönlendirilmekte ve bu yolla öğrencinin müziğe başlaması, piyano eğitimi için alt yapı oluşması sağlanmaktadır. Perküsyon eğitimi almış öğrenci piyanoya başladığında almış olduğu eğitimin faydasını yüksek düzeyde görmektedir. Diğer yandan bu eğitimin de erken olarak değerlendirilmesi halinde Whole Brain, BGP Modülü kapsamındaki dinleti seanslarıyla öğrencinin beyin gelişimine erkenden müzikle fayda sağlama yoluna gidilmektedir. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki öğrencinin özellikle 7 yaşından önce aldığı müzik eğitiminin kalıcı pozitif etkileri çok büyüktür. 3 yaş öncesi çocuklar için de BGP Modülü uygulanabilmektedir.

A) Çocukların erken yaşta müzik eğitimi almasının önemini anlatan bilimsel dayanaklardan bazılarını okumak için buraya tıklayınız.

B) Ramel’in, öğrencilerin müzik eğitimi almasının önemine bilimsel dayanaklar kaynaklı inancının sonucunda yüksek başarı oranına ulaşmak hedefinde Modernize Metotlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin enstrüman eğitimi almasının önemini anlatan bilimsel dayanaklardan bazılarını okumak için buraya tıklayınız.

[Toplam:5    Ortalama:5/5]
egitimyoneticisiErken Yaşta Müzik Eğitimi