Duyurular

Whole Brain

WHOLE BRAIN METHOD

Eğitim Programı için kayıtlar Çayyolu Ümitköy şubesinde kabul edilmektedir.

cayyolu-muzik-kursu

“Whole Brain Method

Çayyolu Etüt Merkezi

Program, yönetici uzman öğretmenler ve eğitim alanında uzmanlaşmış psikologlar ile tam zamanlı olarak sürekli gözlem ve organizasyon dahilinde gerçekleşir. Kişinin özel durumları söz konusuysa kişisel terapilerle psikoloğun etkinlik derecesinin arttırılması sağlanır. Uygulanan programda ilgili uzmanların aktif olarak bulunmaları sürekli ve öğrencinin eğitimi esnasındaki kriterlerin tespitini sağlayan bir gözlem sahasının mevcudiyetini getirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin asıl ihtiyaçları tespit edilebilmektedir. İhtiyaçlara yönelik uygulamalardan çoğu yine öğrencinin eğitim saatlerinde ayrıca programlanarak gerçekleşebilmektedir.

Okul sonrasında alanında uzman öğretmenler eşliğinde her öğrencinin çalışmasının takibinin sağlandığı ihtiyaç halinde özel derslerle desteklenen yoğun programlar ayrıca sunulmaktadır. Öğrenciler ödevlerini uzmanlar nezaretinde yaparken sosyal aktivitelerle ve sanatsal faaliyetlerle motivasyonlarının üst düzeyde tutulması sağlanmaktadır.

 

Randevu Almak İçin Ulaşabileceğiniz

TEL NO:

0(312) 235 2357

Çayyolu Etüt Merkezi

Uygulanan Alternatif Aktiviteler:

Müzik: Gitar, Piyano, Bateri, Ses Çalışmaları, Ritim Atölyeleri.

Dans, Resim, Drama

Psikolog Desteği

Whole Brain BGP Modülü

Aile Danışmanlığı

Aile bireylerinin arasındaki ilişkiler verimli bir eğitim sürecine ulaşmak hedeflendiğinde daha fazla önem taşır. Çoğu durumda, ailenin bütünsel yaklaşımdaki diğer öğelerle koordine halde olması en önemli ihtiyaçlardandır. Öğrencinin pozisyonunun kategorisine göre yoğunluğu belirlenmekte ve dönemsel olarak tüm aile bireylerinin bir arada olduğu ve birbirlerinin düşüncelerini anlayabilmelerini sağlayan, kendilerini açıkça ifade edebildikleri görüşmeler de yapılmaktadır. Aile bilimi alanında akademik lisans ve uzmanlık sahibi kurucularımız, öğretmen ve psikologlarımızca gerçekleşmektedir.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda program, öğrencinin sadece ders çalışma alışkanlığı kazanması, çalışma düzen ve sisteminin takibi ile sınırlı kalabildiği gibi öğrencinin ihtiyacına göre gölge eğitmenlikle sürekli halde olduğu en yoğun şekliyle izlenebilmektedir.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına  destek sağlayan hizmettir.

Katılımcıların durum değerlendirmesini yaparak;

Öğrencinin okul başarısını artırmayı,

Kendine uygun hedefler seçmesini,

Etkin çalışmayı öğrenmesini,

Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,

Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,

Doğru iletişim kurmasını,

Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır. Yaşam anlamlı hale gelir. Hedef belirlemek kolay bir iş değildir. Hedefinizi belirlediğinizde, sizi boğan sisler dağılıverir. Güneşin pırıl pırıl aydınlattığı bir yolda yürüyüşe çıkmaktır gerisi.

BGP Modülü Nedir?

BGP (Beyin Gelişim Programı) Modülü:

Whole Brain Method kapsamında BGP Modülü

Beyin, “siniri” olmayan ve “somut” yapısına rağmen “soyut” konular üzerinde ve “soyut boyutlarda” yapısını değiştirebilen tek organımızdır. Geçmiş ve güncel araştırmalar açıkça göstermektedir ki beynimiz öğrenme ve çevremizden dolayı sürekli değişmektedir. Bu sürece nöroplastisite denir. Basitçe ifadeyle, yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz değişir. Beyin, yaşam boyu fiziksel, fonksiyonel ve kimyasal olarak gelişebilme yeteneğine sahiptir. Bilimsel olarak kanıtlanmış beyin geliştirme egzersiz ve uygulamalarının temelinde bu yetenek yatmaktadır.

Nöro-psikolog, psikolog,uzman eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların dahil olduğu modüldür.

BGP Modülü,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Dil ve konuşma becerilerini arttırır,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Etüt Merkezi Ümitköy

BGP modülü dahilinde, ses mühendisleri tarafından frekans çeşitliliği, genişliği ve sıralaması, metronomu düşünülerek hazırlanan çeşitli ses, müzik ve konuşma programlarının tekrarlı ve ardışık olarak kulaklıklar aracılığı ile dinletilmesi yoluyla dikkati arttırıcı, algı açıcı uygulamalar yapılmaktadır.

Sağ kulağın duyma ve dinleme becerisinin öğrenmedeki etkisi üzerinde duran uygulama, sol beynin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif hale getirerek kişinin beyin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Beynin sağ ve sol yarı kürelerinin uyumlu olarak, birden fazla bölgesinin organize bir şekilde çalışmasını bu yolla çok yönlü düşünmeyi, düşünceler arasında kurulan nörolojik bağlantıların kuvvetlendirilmesini sağlar.

Beyin eğitimi bilişsel becerilerin geliştirilmesini içerir. Bu beceriler bizi diğer kişilerden farklı kılabilir. Aslında toplumda daha zeki olarak tanımlanan insanlar bu becerileri daha etkin kullanabilenlerdir. Whole Brain Method kapsamında BGP Modülü dahilinde, kişiye eş zamanlı olarak analizler sonucunda belirlenen sıralamaya ve derecelendirmeye göre beyin egzersiz uygulama programını ve zeka oyunları programını içeren hafıza, dikkat arttırıcı beyin eğitim programları oluşturulmaktadır.

Çayyolu Müzik Kursu

Whole Brain Method’un eğitim kitlerinde, dikkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını izleyen aparatlar mevcuttur. Beyin dalgalarının çalıştırdığı bir düzenek oluşturulmuştur. Kişinin dikkati bu yolla somutlaşmaktadır ve oyun kurgusu içerisinde kişinin somutlaştırılmış dikkatine bir görev, rol verilmiştir. Bu sayede eğlenceli bir oyun içerisinde kişinin birçok becerisini arttıran seanslar uygulanmaktadır. Seanslarda kişilerin düzeneği yalnızca dikkatleriyle kontrol etmeleri sağlanarak, kişilerin dikkatlerini gerçek zamanda görmeleri sağlanır. Seansların temelinde ‘geribildirim teknolojisi’ ile kanıtlanmış eğitim metodolojisinin ve davranış şekillendirme tekniklerinin bütünleşmiş hali olan akademik geribildirim teknolojisi kullanılmaktadır. Kişinin odaklanma becerisini arttırmak için bu beceri üzerine alıştırmalar yapılması gerekmektedir. Seanslar dahilindeki alıştırmalardaki tekrar ve tutarlılık sayesinde kişi uzmanlık kazanır ve bu durum kalıcılığa etki eder. Seansların hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Seanslarda kullanılan aparatların içeriğindeki sistem 20 yılı aşkın süredir tüm Dünya’da okul, hastane ve psikoloji merkezlerinde yüzbinlerce kişi için kullanılmıştır. Aparatlar her birey için iki ayı aşkın sürelerde kullanılmıştır.

İnsan eğitiminin en önemli unsurlarından biri oyundur. Whole Brain Method, BGP modülü’ndeki zeka oyunları programlarında hafıza, dikkat, akıl yürütme, problem çözme, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, konsantrasyon konularında gelişim sağlayan oyunlar bulunmaktadır. Zeka oyunları ve beyin egzersizleri yapılan analizlerdeki derecelendirmeye göre belirlenmekte olup dinleti seanslarıyla eş zamanlı tutulmakta, piyano eğitimleri ve ritim seansları süresince devam etmektedir.

Whole Brain Method’un bütünsel yaklaşımının verimliliği baz alınarak, Whole Brain Club’da piyano eğitimi ve ritim seansları uygulanmaktadır. ( Bazı özel durumlarda piyano yerine gitar veya bateri seçilebilmektedir veya piyano dersi, bateri dersleriyle desteklenebilmektedir.) Uluslararası çok sayıda akademik araştırma ile piyanonun çocukların zeka seviyesini yükselttiği, ritim seanslarının beyin üzerindeki pozitif etkileri kanıtlanmıştır ve Dünya’nın gelişmiş ülkelerindeki üniversitelerin, evrensel olarak otoritelerin ortak noktada buluştukları kanı, piyano eğitiminin beynin farklı yeteneklerini geliştirdiğidir. Bu süreç üniversite yüksek lisans düzeyinde, piyano pedagojisi alanında uzman ve pedagojik formasyon sahibi, Çayyolu’nun ilk sanat akademisi olan, Ankara Ramel Sanat eğitmenlerince modern öğretim teknikleriyle gerçekleşir.

Etüt Merkezi Çayyolu

Piyano eğitiminin beyin üzerindeki etkisi ile ilgili Dünya’da yapılan araştırmalardan sadece biri olan Toronto Üniveristesi bünyesindeki araştırmada, 9 ay boyunca piyano ya da ses eğitimi almış öğrenciler ile aynı eğitimi almamış öğrencilerin IQ seviyeleri, sürenin sonunda kıyaslanmıştır. Eğitim alan öğrencilerin IQ seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir. (Mississauga Toronto Üniversitesi, E. Glenn Schellenberg tarafından yapılan çalışma.)

Whole Brain Club’ın grup etkinlerinden biri iletişim sanatı olarak tanımlayabileceğimiz yaratıcı dramadır.

Eğitici/Yaratıcı Drama farklı bir uygulamadır.Bilinen drama dersleri ile karıştırılmaması öğrencilerin üzerindeki etkisini kavranabilmesi hususunda önem arz etmektedir.

Ses Özel Eğitim

Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı drama etkinliğimiz, çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştiren bir programdır. Yaratıcı/eğitici drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve  bu bilinci toplumun değişik katmanlarına yaygınlaştırmaktır.

Amaçlar:

-Grupla iletişim kurabilme
-Grupla etkileşim sağlayabilme
-Bireysel özelliklerini tanıyabilme
-Diğer bir kişiye güven duygusunu geliştirebilme
-Duyu organlarını kullanabilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Empati becerisini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Çevresini güzelleştirebilme
-Çevre konusunda neden – sonuç ilişkilerini kurabilme
-Duygularını uygun yollarla gösterebilme
-Gözlem  yeteneğini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Başlama ve bitirme yönergelerini kavrayıp hayata geçirebilme
-Çevre kirliliği ile ilgili problem durumu çözebilme
-Büyük ve küçük kaslarını kullanarak çevre duyarlılığı konusunda özgün bir ürün meydana getirebilme
-Bir birey olarak kendine ait istek ve yeteneklerinin farkına varabilme.

BGP Modülünün Uluslararası Bilimsel Dayanakları, Araştırma ve Kanıtlarıyla İlgili, Ders Programlarıyla İlgili Bilgi Almak  İçin Randevu Alabilirsiniz.

TEL NO:

0(312) 235 2357

Haftanın her günü 09.00 ile 20.30 saatleri arasında bize Bilgi-Destek Hattımızdan ulaşabilirsiniz. Belirtilen saatler dışında aradığınızda mesajınızı bıraktığınız takdirde uzmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş sağlayacaklardır.

[Toplam:5    Ortalama:5/5]
egitimyoneticisiWhole Brain